Uten alle deltakerne fra hele Finnmark og de engasjerte frivillige som står på for å gi publikum og revyfolket i Finnmark en møteplass hadde dette vært umulig å få til. Og uten alle de som stiller opp i salen for å trimme lattermusklene, hadde det heller ikke vært like artig for de som står på scenen. Takk derfor, til på, bak, foran og ved siden av scenen som sammen stilte opp på ukas artigste treningsøkt. 

Takk til Ifinnmark for dokumentasjonen! Se opptaket fra fylkesrevyfestivalen her. 

Forum reiseliv

Tirsdag og onsdag deltok jeg sammen med utviklingsleder Kjell Magne Rasmussen og reiselivsbedrifter på Forum reiseliv i Alta. Vest Finnmark regionråd setter en viktig dagsorden, og gode innledninger og pauser ga anledning for å både få faglig og sosialt påfyll, i tillegg til å få snakket med aktuelle og potensielle samarbeidspartnere videre. Med Arne Hjeltnes som konferansier blir det alltid god stemning. Samarbeid er en viktig faktor for å lykkes og regionsamarbeidet er viktig for oss.  

Konferansen startet mandag med 10. klasser fra hele regionen som målgruppe. I og med at jeg ikke hadde anledning til å være i Alta sammen med dem mandag, valgte jeg å hive  meg med på bussen mandag morgen, for å orientere dem om det arbeidet vi har igangsatt innenfor reiseliv. Noe av det viktigste vi gjør er å holde ungdommen vår orientert om mulighetene i vårt arbeidsliv, så de velger seg en utdanning som passer for dem, helst så de kan komme tilbake og bidra inn i arbeidslivet og samfunnsbyggingen vår. 

Les mer om Forum reiseliv hos Vest-Finnmark regionråd. 

Stabbursnes.jpg

Veiutbedringer

Mandag fulgte jeg med bussen da 10. klassingen dro på Forum reiseliv UNG. I et nydelig morgenlys traff jeg på to karer som gjorde seg klare til å legge dreneringsrør i bakken opp mot Stabbursneset. Jeg merker meg at det skjer litt her og litt der, og jeg undrer meg på om det kan være god samfunnsøkonomi å bare lappe. Jada, jeg vet at vi  har de samme utfordringene på kommunale veier, og erkjenner at dette er et stort samfunnsløft. 

Jeg ønsker meg en større satsing på vei enn de nødreparasjonene som gjøres nå, og kommer til å henvende meg til fylkeskommunen. E6 Lakselv - Olderfjord må inn i neste NTP, samtidig må vi sørge for at også veien mellom Kunes og Ifjord, samt strekningen ut til Veidnesklubben blir ferdig utbedret. Som "småbilsjåfør" har jeg ofte tenkt at veiene våre er "bra nok", fordi det handler om å tilpasse farten de dårligste partiene. Men for de som frakter fisken ut til markedene, maten vår ut til lokalbutikkene og andre som kjører de store vogntogene, er det langt fra godt nok. Vi fikk en påminnelse om hvor galt det kan gå, da Ivan Nicolaisen veltet med en av Paulsen Entreprenørs maskiner for noen uker siden.

At vi har gode innfartsårer mot flyplassen i et trafikkbilde med økt transport av gods, fordrer også en satsing på veiene våre. Alt henger sammen med alt!     

Kick off for Tryggest

Mandag var det kick off for Tryggest, med stort oppmøte og interesse. Det er et utrolig viktig samfunnsoppdrag å se og ivareta (også) særlig sårbare voksne som ikke er i stand til å beskytte seg selv, det være seg vold, seksuelle, økonomiske og andre overgrep som ofte kan oppstå i nære relasjoner.

All honnør til engasjerte og bevisste ledere i Porsanger kommune som er på ballen når muligheten til å delta i slike pilotprosjekter byr seg.

Det er mitt og ditt ansvar å melde bekymring når vi ser. Heldigvis er du her! 

Les mer om TryggEst her! 

Formannskap og kommuneøkonomi 

Det var mange spennende saker på formannskapets dagsorden, med innstilling til kommunestyret, i tillegg til dispensasjons og næringssaker. Folkehelse med ungdom på dagsorden, ny barnehage, lokaler til SFO er blant sakene som skal behandles i kommunestyret i løpet av høsten.

Se sakene og les protokollen her. Den legges ut så snart den er klar.

Økonomi er et tema som opptar mange, og jeg får innimellom spørsmål om vi har dårlig økonomi i Porsanger. Mitt svar er nei. Vi har godt med penger i kommunekassa, og bruker det vi har til å gi innbyggerne våre gode velferdstjenester. Det mange kommunestyrer har valgt gjennom årene med samfunnsomstilling, er å opprettholde et tjenestetilbud mens innbyggertallet og forutsetningene for inntekter har gått ned. For eksempel har vi bosatt flyktninger, noe som nå har stoppet opp. Dett har gitt oss inntekter som gradvis bortfaller. Med færre barn og unge, reduseres inntektene tilsvarende, og med flere eldre øker utgiftene innen helse og omsorg uten at det kompenseres ekstra utover nøklene i inntektssystemet. 

Vi må både jobbe for økte inntekter og å redusere utgiftene våre. Fastlegemangelen kostet oss millioner av kroner ekstra pga vikarinnkjøp. Nå mener rådmannen dette løses med at vi har ansatte i alle fastlegehjemlene, og det ser ut som om vi har klart å stabilisere dette. SeaWalken ga oss en ekstra kostnad i fjor. Dette medfører at den nå planlegges slept bort for vinterlagring av Nordkapperegionen havn, som drifter havnene våre. 

Andre områder som kommer opp i diskusjonen er bygningsmassen vår. Vi har for mange kvadratmeter og har for eksempel valgt å selge kurssenteret. det mange ikke tenker på når vi diskuterer dette, er at kommunen har kostander til oppvarming, forsikring, mv på et bygg som ikke er spesielt godt egnet til kommunens egne formål. Vi leier ut lokaler i eget bygg, og leier oss inn i private. Skal vi fortsette med det, eller finne andre løsninger?

Et annet eksempel er hjelp til dosering av medisiner. Skal Hjemmetjenesten gjøre dette, eller er dette strengt tatt noe Apoteket kan gjøre? Jeg har ikke svaret, men hvorfor er dette et poeng? Det handler om hva Hjemmetjenesten vår skal bruke tida si på, hvor mange ansatte vi skal ha og viktigst av alt at de som har hjelpebehov for den tjenesten de har krav på uten at de ansatte sliter seg ut for å rekke over en alfor stor mengde oppgaver. 

Og slik må vi gå gjennom alle tjenesteområdene for å finne smartere løsninger på en del oppgaver. Jeg er sikker på at både ansatte, brukere av tjenestene og politikerne ser potensialet for å løse oppgaver på en enklest mulig måte. Det som er bra, er at rådmannen har igangsatt et omstillingsarbeid i organisasjonen, som skal se på løsninger for å ta ned på drifta. Alle steiner snus, og det dukker opp mange interessante spørsmål som skal drøftes i denne og fremtidige budsjettprosesser. Det er ikke spesielt morsomt å skulle ta ned 40 mill i økonomiplanperioden og 10 - 15 mill neste år. det er likevel en nødvendig øvelse hvis vi skal kunne prioritere vedlikehold av bygg, veier, mv, samt dreie tjenestetilbudet i tråd med statlige føringer og innbyggernes behov. 

Verdensdagen for psykisk helse

Jeg vil benytte anledningen til å framsnakke Mental helse Porsanger, som for 15. året inviterte til faglig og sosialt påfyll på verdensdagen for psykisk helse onsdag. Jeg var dessverre bortreist selv, men vet at dette er et arrangement mange setter pris på og deltar på.

Vær raus! Var årets tema, og jeg tenker det handler mye om det i samfunnet. Å anerkjenne og akseptere at vi er forskjellige. Å se mennesker rundt oss. Å være til stede for den som trenger en å snakke med. Det er ofte lite som skal til for å løfte et annet menneske litt.

Så min oppfordring på tampen av uka, er: Vær raus med deg selv og de du møter på din vei!    

Neste uke

Tirsdag braker det løs med første workshop i reisemålsutviklingen som vi gjør sammen med Karasjok. Det blir utrolig spennende. Se mer informasjon her. 

Onsdag er det foredrag med Arne Holte om oppvekstvilkår for barn og unge. Barn og unge er vår aller viktigste ressurs, og jeg oppfordrer alle som har anledning til å melde seg på! Se mer informasjon og meld deg på her. 

Torsdag er det kommunestyre. Se innkallinga og sakene her. 

Søndag er det TV-aksjon – vi trenger bøssebærere. Se mer info her.