Vi har jo så utrolig mye å by på. Naturen rundt Porsangerfjorden er i seg selv fantastisk vakker og gir muligheter. Kulturen, tre stammers møte og menneskene er den viktigste ressursen. Og jeg har lagt merke til en særdels aktiv helg langs fjorden vår. Ildsjeler har laget ny Høsttakkefest i Aigir, Vinterstorm er gjennomført for andre året på rad, den store kinodagen og teaterforestilling med Hålogaland teater og julemesse i Børselv. 

Ingressbilde: Jeg traff disse flotte jentene på julemesse i Børselv lørdag 4.11. Nele (10) og Natalia (12) spilte piano og sang mellom trekking av årer, utstillere og kafesalg. 

Reiseliv - unike muligheter for samarbeid

De siste par ukene har i stor grad handlet om reiseliv. Forrige uke var jeg på møte med reiselivsaktørene i Alta, som har startet på arbeidet med sin masterplan for Alta som reisemål. De har invitert oss med i referansegruppa, og vi har en felles forståelse om at det er nødvendig med samarbeid over kommunegrensene.

Det er både viktig og bra å få delta i andre kommuners prosesser, fordi vi selv er på tur inn i vår planlegging for Porsanger som reisemål. Karasjok er i samme prosess, og det vil etter mitt skjønn være både riktig og naturlig å samarbeide sørover når vi skal skape våre opplevelser og merkevare. Vi har jo allerede etablert samarbeid med Nordkapp på både havn og destinasjon, og er altså godt på vei inn i neste fase av reisemålsutviklingen.

I denne forbindelse var det også svært hyggelig å bli invitert til Inari for å holde et innlegg på første samling i Barents Business Network som startet opp med et reiselivsseminar for å skape en arena for samarbeid mellom bedrifter i Barentsregionen. Jeg gjorde en kjapp invitasjon til våre reiselivsaktører og inviterte de også med. Ikke alle hadde anledning, men de som ble med var enige om at dette både var nyttig for oss i det interne arbeidet i tillegg kom det til konstruktive samtaler og gryende samarbeid på tvers av grensene. 

Reiselivsseminar Inari.jpg

seminar Inari.jpg

Jeg tror jeg kan snakke for alle her hjemme når vi både beundrer og misunner finlenderne for det de har fått til av reiselivsutvikling i Lapland. Det bygges stadig nye hoteller og de ekspanderer. Nå ønsker mange av de finske bedriftene å se til oss for samarbeid rundt aktiviteter, slik at de kan tilby turistene som kommer til dem enda bedre opplevelser. Fjorden, kongekrabben og andre alternative opplevelser er attraktive i en totalpakke for de som besøker Nord Finland. 

Jeg mener dette lover godt for utviklingen av Porsanger som destinasjon. Jeg er glad for den kontakten vi har fått med Inari kommune, så får vi se hva vi kan klare å få til på sikt. Vi har store muligheter, og jeg er sikker på at vi kommer til å lykkes dersom vi klarer å få til gode samarbeid, internt mellom våre aktører, og eksternt med reiselivsaktører i kommunene og området rundt oss. Å se til Arktis som en større destinasjon er nok det som gir oss det aller største mulighetsrommet.  

Har du en gründer i magen, og er klar til å starte opp inne reiselivsbransjen er tiden der for å realisere ideen din. Ta gjerne kontakt med Sápmi Næringshage, som har gjort avtale med Økonomiservice AS i Lakselv om rådgivning i vår førstelinjetjeneste til de som ønsker å starte opp. 

Fremtidsutvalg i Børselv

Mandag denen uka var jeg invitert til Børselv, der fremtidsutvalget la frem noen av sine prosjekter for å skape aktivitet. Det er foreldreutvalget som er initiativtakerne, sammen med elever på ungdomsskolen. Disse flotte ungdommene imponerte meg med sine planer. De etablerer en elevbedrift og er i planleggingsfasen på å revitalisere kaféen på butikken. I tillegg ønsker de seg en BMX-bane, og har jobbet i rekordfart for å lage en prosjektbeskrivelse og søke Luostejok-midler. Jeg tenker dette kan bli et viktig prosjekt for å skape aktivitet, som også kan sees i en reiselivssammenheng. Det blir spennende å se hva resultatet blir når de er ferdig.

Børselv fremtidsutvalg.jpg

Ett av fokusområdene til Fremtidsutvalget har vært å se på alternative løsninger for Børselv skole, og de har lagt frem et forslag til nytt bygg, som vil bli betydelig mer kostnadseffektivt enn dagens løsning, der vi leier lokaler til skole hos Nord Norsk Mottakssenter. Dette legges frem til behandling i kommunestyret i forbindelse med budsjett 2018. 

Budsjett 2018

Dette bringer meg over på siste tema i denne ukeslutten. Fredag la rådmannen frem budsjettforslaget for 2018. Budsjettforslaget er allerede nå tilgjengelig på porsanger.kommune.no, selv om saken ikke sendes ut riktig enda. De politiske partiene har god tid til å drøfte forslaget i et politisk "rådslag" frem til behandling i formannskapet 30. november og 14. desember i kommunestyret. 

Budsjett rådmann.jpg

Regjeringen gir oss en vanskelig oppgave gjennom meget stramme rammer. En vekst på under 1% blir tøft, men rådmannen legger altså frem et budsjett i balanse, uten strukturelle endringer. Eiendomsskatten holdes på samme nivå som i 2017, og skolestrukturen beholdes som i dag, med forslag om å bygge en ny, mer tilpasset skole i Børselv. 

Legevaktsordningen foreslås styrket med sykepleier-ressurs, og dette tenker jeg er en god måte å gjøre det på. Det er også svært gledelig at vi er i ferd med å løse legesituasjonen. Vi har akkurat ansatt en siste lege, som gjør at vi fra 1.1.2018 har besatt 4,5 av 5 stillinger. Jeg vil berømme rådmannen og hennes stab for et godt arbeid, og jeg tenker at dette iallefall vil gi oss bedre anledning til å ha kontroll med utgiftene våre til neste år. 

Jeg skal ikke gå i detalj på budsjettet, men ønsker oss alle til lykke med gode forhandlinger. Med tanke på de mulighetene som ligger foran oss med forsvarets reetablering på GP mener jeg det er lurt å holde en stø kurs fremover, og håper på gode løsninger som kan få bred tilslutning. 

Neste uke

Mandag morgen starter vi til Vadsø og innspillsmøte til Avinors nordområdestrategi. Det blir også viktig å samordne vårt innspill til høringen i Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som jeg reiser på sammen med Finnmark fylkeskommune mandag 13. november. 

Da gjenstår bare å ønske alle ei fantastisk ny november-uke :)