Årets Porsangerværing

Først og vil jeg gratulere Camilla Grøtta med tildeling av pris som årets Porsangerværing. Kommunestyret var enstemmig og vi vil avtale en passende anledning for selve overrekkelsen. Kommunestyret begrunner tildelingen slik:

«Camilla Grøtta har gjort en stor innsats med sin fortellergave som har inspirert mange både i og utenfor kommunen. Hennes innsats for barn og unge i alle aldre, om det er gjennom jobben på biblioteket eller utallige frivillige aktiviteter i kommunen. Barna vet vi elsker henne og vi eldre barna har en forkjærlighet for henne også, som publikumsprisen på fylkesrevyfestivalen tilsier. Personer som Camilla som skaper lese- og lærelyst blant barn og unge er meget viktige for framtiden i kommuner som Porsanger. Porsanger kommunes befolkning skal være takknemlig for at vi har mennesker som Camilla Grøtta i lag med oss til daglig.»

Les mer her.

Unge Øyne UB

Jeg vil også benytte anledningen til å gratulere Unge Øyne UB v/ Sindre Meyer, Mette Synnøve Johansen og Karl Martin Andersen, som er andreårselever ved helsearbeiderfaget. De har laget en boken «Se meg, forstå meg – Et hjelpemiddel for mine hjelpere».

Unge Øyne UB

Foto: Ungt Entreprenørskap

De ble nest beste ungdomsbedrift i Finnmarksmesterskapet for ungdomsbedrifter, i tillegg vant de prisen for beste sosiale entreprenør og beste innovative produkt. Jeg er imponert og heier på Sindre, Mette og Karl Martin, som har satt ideen sin ut i live. Å ha en ide er en side av saken. Å sette den ut i livet krever innsats, kunnskap, tålmodighet og en viss porsjon mot.

Takk til Ungt Entreprenørskap Finnmark som bereder grunnen for fremtidige gründere når kreative ungdommer i Finnmark i teori og praksis kan lære og utvikle sine forretningsideer.

Lykke til på Norgesmesterskapet på Lillestrøm!

Se bildene og les mer på Ungt Entreprenørskap sin Facebook-side.

Miljøfyrtårn

Norconsult miljøfyrtårn

Forrige fredag fikk jeg den hyggelige æren av å overrekke beviset på at Norconsult avdeling Lakselv har bestått kravene for å bli Miljøfyrtårn. Kunder, ansatte og myndigheter forventer i stadig større grad at bedrifter tar bærekraftsansvar, og jeg tenker nok dette er veien en vei å gå for flere bedrifter. Jeg håper å se mange bedrifter i Porsanger som Miljøfyrtårn, og ønsker at Porsanger kommune på sikt også kommer i posisjon til å bli sertifisert.

Les mer om Miljøfyrtårn her. 

Porsangerfjorden 2.0

Søndag kveld inviterte vi i Porsanger kommune i samarbeid med Havforskningsinstituttet til et åpent innspillsmøte for å informere og drøfte mulighetene i et mulig forvaltningsprosjekt for å bygge opp bestandene av fisk i Porsangerfjorden.

Porsangerfjorden innspillsmøte

Med 35 oppmøtte ble diskusjonen god, og på tross av noen betenkninger som tas med id et videre arbeidet, oppfattet vi at det er bred enighet om at vi går videre med prosjektet.  

Les hva jeg skriver om prosjektet, og få lenke til mulighetsstudien. 

The Green Expedition

Mandag hadde jeg den glede å møte en fransk ekspedisjon, som har kjørt el-biler og motorsykler fra Paris til Nordkapp. De mener Norge er et bra land for el-kjøretøyer, og var svært fornøyd med ladestasjonene hos Fefo og norske strømpriser. Gjengen var på tur til Børselv, til Visit Sara Siida og Bungalåven by Trailing Tellervo. 

The Green expeditionLes mer om ekspedisjonen her.

Næringslivsmøte – Porsanger hva nå?

Tirsdag kveld var det duket for et felles møte for næringslivet, initiert av Porsanger kommune og Sápmi Næringshage og i samarbeid med Sparebank1 Nord Norge. En fullsatt sal diskuterte utfordringer og muligheter for næringslivet med forsvarets etablering og de utviklingsprosjektene som er igangsatt rundt blant annet flyplass, reiseliv og fjorden vår.

Sápmi Næringshage holder i ballen videre, og vi vil sammen følge opp viktige temaer som kan løfte næringslivet vårt videre. Mitt viktigste budskap til forsamlingen var at Porsanger kommune aldri kan lykkes alene. Vi er avhengige av at næringslivet og frivillige lag og foreninger fortsetter det gode arbeidet for å sikre og stimulere til at vi får tatt ut potensialet vårt. Vi har best forutsetninger for å lykkes når vi spiller på samme lag.

Sparebank1 Samfunnsløftet

Sparebank1 Nord Norge benyttet anledningen til å overrekke gaver til Porsanger IL og Lakselv Røde Kors, som begge var til stede på møtet. PIL fikk 110.000 til å kjøpe ny scooter og sloddeutstyr. Lakselv Røde Kors fikk 20.000 til innkjøp av førstehjelpsutstyr. I tillegg har Porsanger Lions Club og Lakselv og omegn pensjonistforening fått henholdsvis 40.000 og 60.000 kroner. I år har SNN nærmere 500 millioner kroner til tildeling av penger til gode formål gjennom Samfunnsløftet. Les mer om det her. Kanskje kan du søke penger til din organisasjon?

Reisemålsutvikling

Onsdag møtte jeg i styringsgruppa for reisemålsutviklinga. Der fikk vi blant annet en orientering fra Sametinget, og det ble lagt frem et utkast til felles merkevare for området vårt. Uten at jeg skal foregripe begivenheten, tenker jeg det lover godt, det grunnlaget som nå legges i masterplanen for reiselivet. Med god forankring i menneskene og kulturen, det samiske, sjøsamiske, kvenske og norske lages en plan som jeg tror kan forene og gi oss et godt fundament å bygge videre på.

Neste og siste workshop for reiselivet blir gjennomført i mai, da legges utkast til plan og merkevare frem. Dette vil følges opp i en prosess for medvirkning og etter hvert politisk behandling i kommunestyrene i Karasjok og Porsanger.

Kommunemøte med fylkesmannen

Onsdag til fredag i forrige uke møttea kommunene i Finnmark og Troms med ordførere og rådmenne og andre kommunale ledere på det aller første kommunemøtet etter at fylkesmannsembedet ble slått sammen fra årsskiftet. Mange og store tema stod på dagsorden, og det er ikke tvil om at kommunene står overfor store omstillinger i årene som kommer. Økte statlige krav til tjenestetilbud og tøffere økonomiske rammer kommer til å utfordre oss i det videre arbeidet. Samtidig tenker jeg dette er rammebetingelsene vi som lokalpolitikere har, og vi får brette opp ermene og gjøre det beste vi kan med de forutsetningene vi har. 

Les mer og se presentasjonene hos fylkemannen i Troms og Finnmark.

Kommunestyremøte og kommuneøkonomi

Torsdag møttes kommunestyret, selvsagt med diskusjoner om kommuneøkonomi på dagsorden.  Jeg vil komme tilbake til kommuneøkonomi og regnskapsunderskuddet på 21,3 mill i et eget innlegg.

Sakslista finner du her, protokollen blir lagt ut så snart den er klar.

Neste uke

Mandag inviterer jeg til åpent innbyggermøte på biblioteket. Jeg tenker dette er en måte å senke terskelen for å ta kontakt med ordfører, og håper å treffe engasjerte innbyggere : )

Da gjenstår å ønske god helg og uke :)