A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
forsvarsminister

Ordførers hjørne - Ukeslutt #8 2018

Våren kom plutselig og med varmegrader i kombinasjon med vind forsvant mye av sneen og veiene ble bare på et øyeblikk. Herlig, spør du meg. Fortsatt er det fine turforhold for ski og scooter. Vi går rundene for å søke scooterløypene åpne etter 5. Mai.  

Møte med forsvarsministeren 

Uka startet med et godt møte med forsvarsministeren. Utålmodig som jeg er skulle jeg nok ønsket meg tydeligere tilbakemeldinger enn det ministeren kunne gi oss nå. Stortinget i juni blir viktig for oss. Da legger forsvarsministeren frem svar på de ekstra utredningene stortinget ba om da Landmaktproposisjonen ble vedtatt. Når de er avklart, tenker jeg vi får tydeligere svar om fremdriften på etableringen av kavaleribatajon, mv.  

Vi benyttet også anledningen til å stille spørsmål om de ledige lokalitetene på Banak når de straks skal over i ny hangar. Det er interessant for oss å vite hva forsvaret og justis tenker om de fristilte lokalene. I tillegg er det jo allerede ledig kasernekapasitet på flystasjonen. Å få benyttet disse til mer aktivitet enn i dag hadde vært bra. Alternativt følger vi opp tidligere henvendelser om mulig fradeling av sentrumsnære områder for å utvikle sentrum videre.  

Jeg tenker det viktigste for oss akkurat  nå er at prosessene går. Lederen for det nye Finnmark Landforsvar er tilsatt og jeg ser frem til å møte oberst Jørn Erik Berntsen ved anledning. Han blir, sammen med de øvrige avdelingene på Porsangmoen, en viktig samarbeidspartner når vi som kommune skal tilrettelegge for bolyst og trivsel med både forsvar og andre etableringer som mål. Med utgangspunkt i alle oss som bor og trives her allerede, tenker jeg vi har et godt utgangspunkt for å lykkes.  

Møte med BI og fylkeslegen  

I etterkant av møtet med forsvarsministeren hadde vi et interessant møte med BI og fylkeslege Eivind Merok for å vurdere om arbeidet og behovene våre kan danne grunnlag for nye kompetanseprogram eller utviklingsprosjekter. Rådmann Bente Larssen, helse-og omsorgssjef Bente Moen, leder forebyggende enhet Heidi Stenbro Hanssen og varaordfører Jonas Nymo deltok på møtet for Porsanger kommune.  

BI og fylkeslege.jpg

Reketrål Porsangerfjorden - folkemøte i Billefjord 

Tirsdagens møte om forsøksfiske med reketrål i Porsangerfjorden ble også interessant. Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet inviterte til et faglig godt program, og jeg fikk lyst til å lære enda mer om det mangfoldige livet i Porsangerfjorden.  

reketrål.jpg

Foto: Frank Ingilæ

Det kommer til å bli satt i gang et forsøksfiske med reketråling, og jeg tenker nok denne kunnskapsinnhentingen vil bekrefte at aktive redskaper som trål vil komme i konflikt med andre interesser, for eksempel kongekrabbe. Jeg kommer uansett til å følge denne og andre saker som berører Porsangerfjorden, og tenker nok de innspillene Porsanger og Tana kommune har gjort har betydning for hva statlige myndigheter vil gjøre over tid.  

Vest-Finnmark regionråd 

Onsdag og torsdag møttes Vest-Finnmark regionråd til møte i Honningsvåg. Jeg vil på nytt overbringe mine lykkeønskninger til Monica Nielsen og Terje Wikstrøm, som kommer til å bli et godt lederteam. 

vest Finnmark regionråd.jpg

Før møtestart var vi på besøk på Kystverket, og etter presentasjonen hos Kystverket er min påstand at Porsanger er den største taperen i spillet om fiskerihavner! 

Porsangerfjorden har vært tilnærmet død i mange tiår. Nå koker det av muligheter, og presset for å få bygd ut gode havner er stor i alle deler av Porsanger. 
 
Å få finansiert en fiskerihavn har i lys av historien vært preget av tunge og langdryge prosesser. Havnebehovet har vært dimensjonert etter fiskerihavnaktiviteten, ergo er fiskerihavnfasilitetene våre nokså begrenset. Det gikk nesten 50 år før Smørfjord fikk flyttemolo. Nå er det behov for større molo i Smørfjord og bedre tilrettelegging av havnene både der og i Billefjord, Lakselv og på østsida av fjorden. 
 
Regjeringen har halvert tilskuddene fra 60 til 30 mill. Med søknader i 2018 på mer enn 600 mill sier det seg selv at det nesten blir umulig å få finansiert nye prosjekter fra staten. Stortingsflertallet har vedtatt at fiskerihavnene skal overføres fra Kystverket (staten) til fylkeskommunen, finansieringen skal komme i form av frie midler overført på ramma. Det betyr at prioriteringene vil stå mellom havneutbygginger, veiutbygginger, opplæring, tannhelse, mv.
 
Til sammenligning ble det i 2017 satt av 124 mill til skogsbilveier og gitt 72 mill til tømmerkaier. 
 
Med statsministerens lovnader om strammere kommuneøkonomi i årene som kommer vil det bli krevende, men opp til kommunestyret å finne handlingsrom til havneinvesteringer fremover. Det kommer til å bli tøffe prioriteringer!

Kommunalministeren på besøk

Torsdag fikk vi besøk av kommunalministeren, som var interessert i å høre om Porsanger kommune, både muligheter og utfordringer.  

Spesielt artig var det at hun hadde med nyhet om midler til å etablere kvensk språksenter i Porsanger, Vadsø og Kvænangen.  

Kommunalminister.jpg

Midler til kvensk språksenter 

At vi får midler til å etablere kvensk språksenter gir oss som kommune en god anledning til å gjøre enda mer bra for kvensk språk og kultur. Sammen med Kvensk Institutt kjøres det prosjekter i skole og barnehage. Dette kan vi gjøre enda mer av med språksenter. Samtidig er det viktig at vi klarer å skape økonomisk forutsigbarhet, for å sikre at vi får kontinuitet og mest mulig språkprosjekt ut av det. Å administrere prosjekter er administrativt krevende i både søke- og rapporteringsfasen.  

10 års Jubileumsforestilling i Operaen 

Lørdagens Jubileumsforestilling i operaen, La Traviata, ble en fantastisk opplevelse. Det er vi alle enige om. Grete Johansen ble den heldige vinneren av to innbyggerbilletter. Hun inviterte Tone Kvalnes med på turen. Marius Thorsen var den omtenksomme sønnen, som nominerte sin mor. Jeg bestemte meg på tampen om å invitere med min mor på ordfører-billettene. Og det ble en suksess for oss "operajomfruer".  

Operaen 1.jpg

Operasjefen sa det i sin velkomsthilsen, at opera er yoga for sjelen. Jeg skriver under på det. Dramaet, musikken, operasangen. Det krever tilstedeværelse og gir ro i sjela. En god øvelse og et nydelig avbrekk i en travel hverdag. 

Jeg er glad for at vi valgte å prioritere dette, selv om det er lang reisevei. Å være til stede når hele landet deltar i store feiringer tenker jeg er viktig. Å kunne invitere med innbyggere enda viktigere.  

Neste uke 

Mandag og tirsdag er jeg i Kirkenes på møte i Arbeiderpartiets distriktsutvalg. Jeg reiser videre derfra til Bodø og KS sitt fylkesmøte mellom Finnmark, Troms og Nordland på onsdag og torsdag. Lørdag stikker jeg innom Nasjonslforeningen for folkehelse sitt åtsmøte som er i Lakselv. De har åpent møte med tema demens.  

Sjekk også sak på vår nettside om adresseringsprosjektet. Du kan komme med innspill på navn til navnløse veier innen 11. mai.

Tips en venn Skriv ut