A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Sommer

Regionale dialogmøter om eldrereformen Leve hele livet

Fylkesmannen i Troms og Finnmark inviterer nå kommunene til regionale dialogmøter om eldrereformen Leve hele livet. I målgruppen for deltakelse på dialogmøtene er også frivilligsentraler, pensjonistforeninger, eldreråd og frivillige organisasjonen.

Fylkesmannen inviterer til egne dialogmøter om eldrereformen Leve hele livet. I Meld. st. 15 (2017-2018) beskrives visjonene og målsettingene for reformen som gjelder alle eldre over 65 år. Reformen skal bidra til å finne lokale løsninger på følgende områder:

  • Et aldersvennlig Norge - god planlegging og samfunnsutvikling
  • Aktivitet og fellesskap - økt aktivitet, gode opplevelser og fellesskap
  • Mat og måltider - forebygge underernæringf og skape gode mat- og måltidsopplevelser
  • Helsehjelp - økt mestring og livskvalitet, forebygge og gi riktig hjelp til riktig tid
  • Sammenheng og overgang i tjenestene - øke trygghet og forutsigbart pasientforløp for el

Porsanger kommune er invitert til dialogmøte i Karasjok den den 29. august 2019 kl. 1000 - 1500. Målgruppen for dialogmøtene er politisk ledelse, rådmenn, ledere og andre sentrale aktører innen helse- og omsorgssektoren og andre relevante sektorer, utøvende helsepersonell, brukerrepresentanter, pensjonistforeninger, eldreråd, frivilligsentraler og frivillige organisasjoner.

Porsanger kommune vil delta med representanter fra kommunens helse- og omsorgsavdeling, og oppfordrer også andre interesserte i målgruppen til å melde seg på. Lenke til påmelding finner du i lenken nedenfor. Der finner du også invitasjonen og mer informasjon om reformen.

Invitasjon til regionale dialogmøter om eldrereformen Leve hele livet

Tips en venn Skriv ut