A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Skjema/Søknad

Porsanger kommune har fokus på digitalisering og effektivisering. Derfor ønsker kommunen at du størst mulig grad sender din søknadsskjemer digitalt. 

Når det gjelder søknader i forbindelse med bygging av boliger, garasjer, fritidsboliger og etc, så finner du veiledning og nødvendige søknadsskjemaer på denne siden, klikk her. Her vil du også kunne sende denne inn elektronisk til Porsanger kommune.

Under finner du en oversikt over de skjemaer Porsanger kommune har tilgjengelig på nett. Vi oppfordrer alle til å benytte elektroniske søknadsskjema i sin henvendelse til Porsanger kommune.


A
Anmodning om forhåndskonferanse (MF-7)
Arbeids-/gravetillatelse og leieavtale i offentlig vei og grunn (MF-8)
Avkjørsel fra offentlig vei - søknad (MF-9)

B
Barnehage - Ny plass, endring og overflytting (MF-11)
Barnehage - Permisjon og oppsigelse (MF-10)

D
Deling av grunneiendom (KF-415)

F
Fri fra undervisning (MF-3)
Fyrverkeri - handel og oppbevaring (MF-4)

G
Gravemelding, sanitærmelding og varslingsplan (KF-196)
Grunneiendommen uten deling / grensepåvisning etter målebrev (KF-282)

H
Henvendelse om tekniske tjenester (KF-108)
Høringsuttalelse (MF-27)

I
Innmelding skole (MF-5)
Innsyn i byggesaksdokumentasjon (KF-293)
Innsynsbegjæring (MF-20)

K
Kartbestilling (KF-275)
Klage på forvaltningsvedtak (KF-358)
Klage på renovasjon (KF-276)
Kommunale lokaler og anlegg - leie (MF-33)
Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen (KF-626)
Kulturmidler (KF-109-2020)

M
Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-115)
Musikk-/kulturskole - Opptak, fornyelse og utmelding (MF-38)

O
Oljeutskilleranlegg - årsrapport (KF-473)
Oljeutskillere - oppfølging (KF-471)
Omsetningsoppgave for alkohol (MF-37)

P
Parkeringsbevis for forflytningshemmede (MF-43)
Piper/ildsted - Endringsmelding (KF-162)

R
Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage - søknad (KF-574)
Registrering av vannabonnenter (KF-463)
Rekvisisjon av kartforretning / deling av grunneiendom (KF-234B)
Rekvisisjon av oppmålingsforretning (KF-144)
Renovasjon (KF-263)

S
Salgsbevilling for alkohol (MF-53)
Sanitæranlegg - avløp / utslipp spredt bebyggelse (KF-363)
Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123)
SFO - Ny plass og endring (KF-351-2020)
Skadet vilt - Melding om (KF-164)
Skjemalenke
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112)
Skolefritidsordning (SFO) - Permisjon og utmelding (KF-106)
Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven (2020)
Søknad om torg-/salgsplass (MF-44)

U
Utslippstillatelse (KF-320)

V
Vielse - bestilling (MF-2)