Skuterløype 11 og 12 åpnes igjen for motorisertferdsel. Fylkesmannen informerer også om at løypene kan stenges på kortvarsel om det kommer reinflokker inn i området som skal flyttes igjennom området. 

 

Les mer om dette her: - Alvorlig krise for reinsdyra

Les reinvettreglene her: Reinvettreglene på Fylkesmannens Facebookside