A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Scooter

Varsel om oppstart - Fastsettelse av skuterløyper i Porsanger kommune

22. 03 2019

Kommunen igangsetter nå arbeidet med å fastsette skuterløyper etter nytt regelverk.

Rein på vandring

Reinflytting pågår i området Vuođđojávri - Løype 13B åpnes -vis hensyn!

15. 04 2019

Skuterløype 13B vil være åpen selv om det er rein i området. Vi informerer om at lokalbefolkningen og andre brukere av løypene i området og vestover må vise hensyn til reinen som nå vandrer i området.

Reinflytting pågår - vis hensyn!

12. 04 2019

Rein på vandring

I børselv vil flere løyper være åpne selv om reinflyttingen pågår. Vi informerer om at lokalbefolkningen og andre brukere av løypene i området fra Børselv og nordover må vise hensyn til reinen som nå vandrer nordover. ​

Pågående nedtapping av Gaggavann

29. 03 2019

Luostejok kraftlag forbereder arbeidet med utskifting av eksisterende rørgate ved Gaggavann. De er derfor nødt til å redusere vannstanden i forkant av arbeidet. Brukerne av gaggavann kan derfor forvente andre isforhold enn normalt i år.

 

 

Kart - rasting på islagte vann

Kunngjøring: Vedtak av Forskrift om kjøring ut av snøskuterløyper på islagte vann for å raste, Porsanger kommune, Finnmark

26. 03 2018

Formannskapet i Porsanger vedtok 22. mars 2018 Forskrift om kjøring ut av snøskuterløyper på islagte vann for å raste, Porsanger kommune, Finnmark. Forskriften åpner for ferdsel på 43 vann langs kommunens løypenett.

Foto: Erling Meisingset (NIBIO)

Merking av elg i Stabbursdalen nasjonalpark

Foto: Erling Meisingset (NIBIO)

09. 03 2018

I mars (uke 11) er det planlagt å merke 10-15 elger med GPS halsbånd i Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde.

Timebestilling byggesak, plansak, oppmåling, landbruk, jordbruk

Timebestilling ved utviklingsavdelingen

04. 03 2018

Nå kan du booke din time på nettstedet til Porsanger kommune. Det er mange av våre innbyggere som bruker denne løsningen i dag og det gjør at saksbehandlerne kan veilede innbyggerne mer effektivt og konkret i forhold til sakene deres. 

Ferdigmerket skuterløype

Snøscooterløyper

Oppdatert 29.04.2019

06. 12 2017

Status for Porsanger kommunes snøskuterløyper:

Trollholmsund, Natur, stein, sjø, person

Bruker du naturen?

Foto: Ingrid Golten

03. 07 2017

Porsanger kommune er nå i gang med å kartlegge og verdsette sine friluftslivsområder. Vi trenger din hjelp!