A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Midlertidig motorferdselsforbud - barmarksløype nr 9 Časkil - Suoidnejávri

Barmarksløype nr 9 Časkil - Suoidnejávri stenges midlertidig i tidsrommet 30.09.2020 - 07.10.2020

Etter anmodning fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Reinbeitedistrikt 14A vedtar kommunen å innføre midlertidig motorferdselforbud for barmarksløype nr 9 fra Časkil til Suoidnejávri i perioden 30.09.2020 - 07.10.2020. Dette da det tidligere år har vært problemer med trafikk gjennom reinbeitedistriktets gjerdeanlegg, noe som kan vanskeliggjøre arbeidet med merking og slakting. Ved spørsmål kan saksbehandler kontaktes direkte på telefon 41397356.