A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Barmarkskjøring utenfor spor

Barmarksløyper

Vi viser til Forskrift om motorkjøretøy på barmark i Porsanger kommune § 3 "Løypene kan åpnes tidligst 1. juli og er åpne inntil de kunngjøres stengt eller marka er snødekt. Kjøring utenfor det faste sporet er ikke tillatt. Dersom vannansamlinger gjør at det faste sporet ikke kan følges, er løypa å anse som stengt". 

 

Løype nummer Trasè                              Status
1

Skoganvarre - kommunegrensa mot Alta

Stengt
2 Indre Brenna - Stuorra Áilegasjávri Stengt
3 Brenna - Moksajávri Stengt
4 Ytre Kjæs - Kjæsvann Stengt
5 Liŋkoaivi - Børselva Stengt
6 Gåradakvann - Skáiddejávri, nordøst Stengt
7 Ytre Igeldas - Skáiddejávri, nordøst Stengt
8 Ytre Igeldas - Čoalbmejávri Stengt
9 Časkil - Suoidnejávri Stengt

 

 

 

Tips en venn Skriv ut