Sist oppdatert 6. jan. 2021 kl. 15:15

Om testing for korona/Covid-19 i Porsanger

Ta kontakt med legestasjonen, telefon 78 46 00 40 mellom kl. 09.00 - 14.00 på hverdager for å få avtale om testing for Covid-19. 

Les mer ...
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Barmarkskjøring utenfor spor

Oppdatert: 01.07.2020

Barmarksløyper

Løypene åpnes for kjøring fra og med 1.juli, men vi oppfordrer hver enkelt som ferdes langs kjøresporene til å ta et selvstendig ansvar for å vurdere forholdene. 

Vi viser til Forskrift om motorkjøretøy på barmark i Porsanger kommune § 3 "Løypene kan åpnes tidligst 1. juli og er åpne inntil de kunngjøres stengt eller marka er snødekt. Kjøring utenfor det faste sporet er ikke tillatt. Dersom vannansamlinger gjør at det faste sporet ikke kan følges, er løypa å anse som stengt". 

Løypenummer Trasè                              Status
1 Skoganvarre - kommunegrensa mot Alta Åpen
2 Indre Brenna - Stuorra Áilegasjávri Åpen
3 Brenna - Moksajávri Åpen
4 Ytre Kjæs - Kjæsvann Åpen
5 Liŋkoaivi - Børselva Åpen
6 Gåradakvann - Skáiddejávri, nordøst Åpen
7 Ytre Igeldas - Skáiddejávri, nordøst Åpen
8 Ytre Igeldas - Čoalbmejávri Åpen
9 Časkil - Suoidnejávri Åpen
  • Bruk av motorkjøretøy med maksimal egenvekt over 800 kg er ikke tillatt. Traktorer tillates benyttet av registrerte næringsutøvere i forbindelse med egen næringsutøvelse. 
  • Kjøring utenfor det faste sporet er ikke tillatt. Dersom vannansamlinger gjør at det faste sporet ikke kan følges, er løypa å anse som stengt. 
  • Bruk av kjettinger tillates ikke i forbindelse med barmarkskjøring.