admbygg 2

 

 

 

 

 

 

 

Visjonen for byggingen av Kventunet er at det skal være et nasjonalt senter for kvensk språk og kultur. Senteret er plassert i Børselv i Porsanger kommune - et område hvor de kvenske røttene er sterke. Administrasjonsbygget skal i tillegg til å huse Kventunets ansatte også inneholde kurs- og konferanselokaler, plass for utstillinger etc.

Kultur- og kirkedepartementet har bevilget totalt 12 millioner til oppbygging av Kventunet, årets bevilgning er en del av dette. Administrasjonsbygget skal etter planen stå ferdig i 2005, det er derfor også lagt inn et driftstilskudd også i årets bevilgning på 4,7 millioner kroner, opplyser departementet i et nyhetsbrev.