Fylkesmannen i Troms og Finnmark har besluttet å åpne følgende løype som har vært midlertidig stengt av hensyn til reindriften:

  • Løype 14 fra Čiekŋalisjávri – over Stabbursdalsvannene - til kommunegrense Alta/løype 10 og 12 i Alta.