Bygninger som er et nødvendig ledd i driften eller som er et driftsmiddel i forbindelse med landbruksdrift, anses som driftsbygning.

Dette omfatter blant annet driftsbygninger for jordbruk, husdyrbruk, seterdrift, hagebruk, gartneri, skogsdrift, pelsdyravl, reindrift og yrkesfiske. Byggverket kan ikke benyttes som bolig eller fritidsbolig.

Du kan søke på egenhånd dersom

Samlet bruksareal (BRA) er under 1000 kvadratmeter

Du må søke med hjelp av fagfolk dersom

Samlet bruksareal (BRA) er over 1000 kvadratmeter