I noen tilfeller kan du bygge uten å søke først.
Du må sjekke hvilke regler som gjelder for din tomt.

Må du søke eller ikke?

I mange tilfeller må du søke om tillatelse for å bygge. For noen mindre byggearbeider kan du slippe å søke, så lenge det du planlegger følger reglene som gjelder for din eiendom.

Finn ut om du må søke på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet (DIBK):

Bygg uten å søke – veiviser

Sjekk hvilke regler som gjelder for din eiendom

Du kan finne en god del informasjon om din eiendom og hva du kan bygge i kartet:

Kommunekart

Vi har desverre ikke fått digitalisert alle reguleringsplanene, men du kan se hvilken reguleringsplan som gjelder for eiendommen din på:

Seplan

Reguleringsplanene kan du få tilsendt ved forespørsel dersom du ikke finner de på Planportalen. 

Kan du søke selv?

Du kan søke selv hvis:

  • Du skal bygge et tilbygg til et eksisterende bygg som er under 50 m².
  • Du skal bygge en frittliggende bygning som er under 70 m² og ingen skal bo eller sove der, og bygget kun har en etasje. Det kan for eksempel være en garasje eller et uthus.
  • Du skal gjøre om deler av boligen din. Det kan for eksempel være at du vil gjøre om en uinnredet kjeller til en stue, eller en bod til et soverom. 

Hvordan søker du?

Du finner informasjon om hvilke skjemaer du kan bruke, krav til søknaden, dispensasjoner, nabovarsling og behandlingstid på denne siden:

Slik søker du 

Send melding når du er ferdig - selv om du ikke må søke

Selv om du ikke må søke, må du sende melding til kommunen og opplyse om hva du har bygget, og hvor det er plassert på eiendommen. Dette er fordi kommunens digitale kart må oppdateres.

Når bygget er ferdig, skal du sende dokumentene på e-post eller i posten. Du kan også levere dem til servicekontoret på Porsanger rådhus.

Du må legge ved disse dokumentene:

Byggesaksblankett 5188
​​Kart som viser plassering, størrelse og avstander
Eventuelt plan-, snitt- og fasadetegninger

Kontaktinformasjon finner du her