A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Sápmi Næringshage

Førstelinjetjeneste og etablererveiledning

Næringshageprogrammet skal bidra til økt verdiskapning gjennom tilrettelegging for utvikling av kunnskapsarbeidsplasser innenfor eksisterende næringsliv og etablering av nye bedrifter. Kommunene Karasjok, Porsanger, Tana og Nesseby bidrar med tilskudd som gir Sápmi Næringshage muligheter til å gi førstelinjetjeneste til bedriftsetablerere og etablerte bedrifter vederlagsfritt.

Sápmi næringshage er etablert med hovedkontor i Tana og med noder (kontor) i Karasjok og Porsanger.

Ta direkte kontakt med Sápmi Næringshage for førstelinjetjeneste og veiledning. 

Les mer om Sápmi næringshage her.

Tips en venn Skriv ut