Næringshageprogrammet skal bidra til økt verdiskapning gjennom tilrettelegging for utvikling av kunnskapsarbeidsplasser innenfor eksisterende næringsliv og etablering av nye bedrifter. Kommunene Karasjok, Porsanger, Tana og Nesseby bidrar med tilskudd som gir Sápmi Næringshage muligheter til å gi førstelinjetjeneste til bedriftsetablerere og etablerte bedrifter vederlagsfritt.

Sápmi næringshage er etablert med hovedkontor i Tana og med noder (kontor) i Karasjok og Porsanger.

Ta direkte kontakt med Sápmi Næringshage for førstelinjetjeneste og veiledning. Svein Sjøveian kan kontaktes på telefon 90 75 62 77 eller e-post svein@sapminh.no

 

Les mer om Sápmi næringshage her.