Elever bosatt i Smørfjord har i dag et tilbud om skoleplass ved Kokelv oppvekstsenter i Kvalsund kommune.

Hvorvidt barn i Olderfjord skal gå på skole i Billefjord eller Kokelv er noe som administrasjonen vil lytte til de høringsinnspill som kommer før forskriften vedtas. Her vil reisetida være ca 1 time for elvene hver vei til Lakselv for ungdomsskoleelevene, mens det vil være ca. 25 minutter til barnetrinnet i Billefjord. Det vil være ca. 35 min kjøretid fra Olderfjord til Kokelv, dersom skoleskyssen også skal ta opp elevene i Kokelv.

Alle skysstider her er basert på rutetider som Boreal har på sin lokalrute mellom Smørfjord og Lakselv.

Likedan ønsker administrasjonen innspill på hvorvidt barn bosatt på Stabburenes skal ha skoletilhørighet i Billefjord eller i Lakselv.

Administrasjonen vil på bakgrunn av høringsuttalelsene legge frem et saksfremlegg til politisk behandling i kommunestyret i 2017.

Etter vedtaket skal forskriften tinglyses i Norske Lovtidende.

Høringsfrist settes til 1. mai 2017.

Høringsinnspill kan sendes elektronisk til postmottak@porsanger.kommune.no, eller til Porsanger kommune, Rådhuset Pb 400 9712 Lakselv.