Innskrivningen er det første møtet mellom skole og de nye elevene som skal begynne i 1. klasse til høsten. Innskrivningen er en samtale mellom barn, rektor og foresatte om det å begynne på skolen. Dersom skolen har kontaktlærere klare, så vil de også kunne stille på dette møtet.

Skolen har satt av følgende datoer til dette:

  • Torsdag 28.4 kl 10.00 - 14.00 og kl 16.30 - 19.30
  • Tirsdag 3.5 kl 10.00 - 14.00 og kl 16.30 - 19.30
  • onsdag 4.5 kl 10.00 - 14.00


Til innskrivningen er det viktig at dere foresatte har tenkt gjennom følgende ting.

  • Har dere ønsker om hvem barnet skal gå i klasse med?

  • Har dere tenkt på om barnet skal ha samisk eller kvensk/Finsk 2 som språkvalg?

Info om overgang barnehage og skole.

Skolen har hatt møte med alle barnehager, SFO og PPD om hvordan vil skal få til en best mulig overgang mellom barnehage og skole.
Det er avtalt følgende førskoledager.

  • Onsdag den 11.5 kl 11.35 – 14.10

  • Onsdag den 18.5 kl 11.35 – 14.10

  • Onsdag den 25.5 kl 11.35 – 14.10

  • Onsdag den 1.6   kl 11.35 – 14.10

I tillegg skal skolen ha overgangssamtaler med de enkelte barnehager. Dere foresatte skal også sammen med barnehagen fylle ut et skjema som skal sendes til skolen om deres barn.

SFO

Søknadsfrist er 15.mai d.å. – for plass i Vindvotten SFO 1.-4.klasse skoleåret 2016/2017

Vindvotten SFO har tilvenning for 1 klassinger i hele uke 32.