Administrerer og forvalter kommunens kartverk. Oppmåleren foretar fradelinger, grensejusteringer osv. i henhold til matrikkelloven og tildeler adresser til eiendommer i kommunen.

Avdelingen arbeider med følgende oppgaver:

  • Kartverk
  • Deling av grunneiendom
  • Grensejustering
  • Grensepåvisning
  • Fastmerker
  • Eierseksjonering
  • Tildeling av offisielle adresser
  • Matrikkelføring

Priser for tjenestene

Klikk her for kart
Se eiendom er Statens kartverks nettløsning for å vise informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata.