I forbindelse med oppstart og fremføring av vann og avløp til Kirkegårdsveien boligfelt vil det foregå gravearbeider på anleggsområdet.

Anleggsområdet vil bli sperret av, vi ber at de som ferdes i området å vise hensyn. Følg skiltingen, så vil det være mulig å passere arbeidsområdet. Anleggsområde er avmerket med rødt i kartet nedenfor.

Kirkegårdsveien merket anleggsområde

 

Får du ikke varsling? Se HER