Det er vår egen  lærer og ildsjel Agnes Eriksen som er forfatter til bøkerne.  Bøkene er blitt til gjennom et spleiselag mellom Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Finnmark og Porsanger kommune. Viktige bidragsytere har vært alle de som har bidratt med fortellinger, historier, bilder og tegninger, og ikke minst Kvensk institutt som gjennom sin kompetanse har vært en bidragsyter i arbeidet med å realisere disse bøkene.

Bokserien "Minun kieli minun aaret" er tenkt å dekke alle trinn på barneskolen.
Nå er følgende bøker klare for salg, 1.- 2. klasse engangsbok, 3.-4.klasse grunnbok og oppgavebok og 5.-6. klasse grunnbok og oppgavebok.

Porsanger kommune vil åpne for salg av bøker både til det offentlige og til privatpersoner som måtte ønske de.

Lærerveiledning til bøkene er lagt ut på kvensk.no klikk her for å få tilgang til disse.

Prisliste og bestillinsinformasjon finner dere ved å klikke her.