Ha på klær og fottøy for en tur ute i skog og mark.

Ta også med: Tørt skifte med klær, nok mat og drikke (vann/saft/varm drikke, IKKE BRUS/ENERGIDRIKKE)) og en  vedkubbe.

Annet du kan ta med: noe å plukke bær i, fiskeutstyr, badeklær.

Vi lager bål på samlingsstedet.

Turen er en del av kroppsøvingsfaget og valgfagene fysisk aktivitet og helse samt natur, miljø og friluftsliv, hvor et av læringsmålene er å delta på friluftslivsaktiviteter.

Dette er en vanlig skoledag. Vi følger derfor skolens reglement.