Ved å bruke meldeknappen, vil du komme til et enkelt skjema du fyller ut. Du må bekrefte med en engangskode du får ved SMS før du kan sende det inn. Rektor får umiddelbart melding, og kan straks sette i gang sitt arbeid.