A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Ordensreglement for Lakselv ungdomsskole

Det er kommunen som har ansvaret for at det blir laget ordensreglement for skolene de eier. 

Det finnes forskjellige måter å gjøre dette på. Porsanger kommune har valgt å fastsette fellesregler for alle skolene i en lokal forskrift, og delegere til den enkelte skole å gi særregler tilpasset lokale forhold. Den lokale forskriften er fastsatt av kommunestyret.

5-2 Ordensreglement Lakselv Ungdomsskole.pdf