A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Katastrofeøvelse Elida og ragnhild

Scooter, reindrift, Oldereidet, Storhallmesse, investeringer og DHL

Ordførers hjørne - Ukeslutt #13 2017

Vi skriver 12. mai, og store deler av landet preges fortsatt av kaldt vær og vinter. Våren har meldt sin ankomst, men det ser ut til å ta tid. Jeg får stadig henvendelser fra frustrerte innbyggere, som gjerne skulle kjørt snøscooter til uti juni. Reindrifta fortviler fordi beiteområdene i kalvingslandet fortsatt er nedfryst og bøndene fortviler fordi rein og gjetere tråkker ned deres beitegrunnlag på Oldereidneset.

Ingressfoto: Helsefaglærling Elvida Skare fungerte som assisterende skadestueleder, her sammen med lege Ragnhild Torp som ga henne de beste skussmål. 

Scooterløyper, reinbeite, Olderiedet og fylkesmannen

Snøforholdene tilsier at det burde være mulig. Men hensynet til naturmangfoldet og ynglingstid for både rein, fugler og andre dyr har gjort at fylkesmannen har valgt å stenge de fleste løyper. Noen få er fortsatt åpne til 14. mai, se oversikten her.

Jeg har en merkelig følelse av at noen mener jeg ikke forstår folkesjela i kommunen jeg er ordfører i. At jeg går på ski noen ganger i året gjør meg visst til en opplest motstander av snøscooter. Når scooterløyper stenger 5. mai ihht motorferdselloven, er det visst jeg som har gjort en dårlig jobb eller ikke bryr meg om befolkninga i kommunen min, som gjerne skulle kjørt snøscooter til sine fiskevann hele mai og juni hvis bare føre og forhold tillater det.

Motorferdselloven er vedtatt av Stortinget, ikke av hensyn til reindrifta spesielt, men ivaretagelse av naturmangfold, som ivaretas av en helt annen lov, naturmangfoldsloven. Sittende regjering ønsket å liberalisere motorferdsel da den nye loven ble vedtatt, i Finnmark opplever vi et enormt byråkrati tredd nedover ørene på kommunene.

Men det er en annen side av saken. Poenget er at det ikke er politikerne i Porsanger kommune som har vedtatt hverken motorferdsellov eller forskrift om scooterløyper i Finnmark, men vi må forvalte motorferdsel etter lovens bestemmelser og fylkesmannens vedtak. Vi gjør det vi kan for best mulig løypetilbud lengst mulig, men i år fikk vi nei på de fleste løyper. Ikke bare pga reindrifta, men også på grunn av hensynet til Statens Naturoppsyn sine anbefalinger i forhold til generelt dyre- og fugleliv.

Jeg har sammen med leder i NRFU, Øyvind Lindbäck, og rådmannens stab jobbet for å få til flest mulig og lengst mulig åpne scooterløyper. Med søknadsfrist til fylkesmannen 26. april og krav om dialog med tre reinbeitedistrikter har det vært en krevende jobb.

I år er det spesielt vanskelige beiteforhold for rein, fordi det har vært kaldt og mildt om hverandre og snøen daler fortsatt i hele vårt langstrakte land når vi skriver 11. mai. Det gir selvsagt også gode forhold for forlenget motorferdsel. Dette gir naturlig nok grobunn for konflikt. En konflikt som på en måte blir dobbel når fylkesmannen gir tillatelse til at reinen får oppholde seg og beite på fredet område.

Jeg har ikke problemer med å forstå at det for mange fremstår urettferdig at løyper stenges når det tilsynelatende ikke er rein i området. Men både reindriftsutøvere og reinen selv står i vent på å komme seg til kalvingslandet. Der er det nå enda dårligere forhold enn tidligere, på grunn av mildværet i forrige uke og den påfølgende frosten som har lagt enda mer lokk på beitet.

Så kan det diskuteres om reindrifta kunne vært mer fleksible, og tillatt lengere åpning av noen løyper. Og vi vet ikke om det ligger andre vurderinger til grunn, f.eks yngling av andre arter, når fylkesmannen har gjort sine vedtak. Utfordringen er at systemet er lite fleksibelt. Porsanger kommune tar lærdom av året, og kommer til å invitere partene til dialog tidligere neste år.

Så til en helt annen problemstilling. Etter fylkesmannens og Mattilsynets befaring i kalvingslandet til distrikt 14 A, har vi fått melding om at fylkesmannen anser det som uaktuelt å iverksette tvangstiltak om flytting fra Oldereidneset pga beitesituasjonen. Dette skaper opplagt problemer for bøndene, et problem som også må handteres. Som kommune har vi ingen mulighet til å påvirke de beslutninger som gjøres i denne saken, men forventer at fylkesmannen også møter bøndene for å bistå dem med de utfordringene dette medfører for dem.

At mange mener jeg ikke har gjort jobben min godt nok som ordfører er greit nok, men jeg reagerer sterkt på den harde tonen i debatten på sosiale medier. Om reindrifta. Om udugelige politikere. Om administrasjonen i kommunen. Om fylkesmannen. Det påvirker meg. Det påvirker andre. Det er lite hyggelig å bli møtt med forutinntatthet når en hele veien har jobbet på lag med alle parter for å finne de beste løsningene innenfor lovens rammer.

Så et aldri så lite hjertesukk til slutt: Om det nå er slik at fylkesmannen ikke vil pålegge reindrifta å flytte ut av Oldereidneset før i juni pga snø og beiteforholdene, bør det være grunnlag nok for å holde skuterløypene lengst sør i området åpne lengere. Hvem kunne vite 26. april at været skulle bli som det har blitt. Nå forstår jeg det slik etter samtale med fylkesmannen at det ikke er mulig å gjøre endringer når forskriften er vedtatt. Systemet er altfor lite fleksibelt sånn som det praktiseres i dag.

Alle står under press. Beitesituasjonen er krevende. Som kommune har vi ingen virkemidler for å løse den vanskelige situasjonen. Nå ber jeg om at værgudene står oss bi, og forventer at fylkesmannen er på banen for å møte bøndenes utfordringer.   

Katastrofeøvelse

Den 10. katastrofeøvelsen i rekka ble gjennomført av lakselv videregående skole og alle deres samarbeidspartnere, nødetatene og Porsanger kommunes helsepersonell. Dette er et utrolig viktig bidrag til å gjøre samfunnet vårt tryggere. Når politi, ambulanse, brannfolk og røykdykkere, leger, akuttmedisinsk personell i helsetjenesten vår og sivilforsvar får trent sammen gjør det at de er mer klare for en virkelig ulykke, dersom den skulle inntreffe. Tommel opp til lakselv videregående og det samarbeidet de har bidratt til!

Så har jeg lyst til å løfte frem de flotte menenskene som jobber innenfor helse hos oss. vi har proffe folk i sving, leger, helsefagarbeidere, sykepleiere, vaktmestere, mfl. Alle stiller opp ved kriser. Denne gangen var en av helsefaglærlingene våre, Elvida Skare, assisterende skadestueleder. Hun gjorde en glimrende innsats, og for meg er dette det beste eksempelet på at vi utnytter ressursene til det fulle.

Vel blåst til alle! 

Hør Stian Mathisen fortelle hva som skjer her.

Se bilder fra øvelsen her.  

Forberedelser til DHLs åpningsrute

Tirsdag møtte daglig leder i PIU, lufthavnsjef Ulf Myrmel og jeg DHL til planlegging av oppstarten av flyfraktruta. Første prøveflight gjennomføres tirsdag 16. mai, og offisielt braker det løs den 23. Vi prøver å få til at publikum kan komme nær for å få et innblikk i en slik operasjon. Om vi får det til er usikkert, pga Avinors sikkerhetsrutiner og øvrig opplegg. Vi vil komme tilbake med mer informasjon nærmere arrangementet.

DHL.jpg

​Foto: Widerøes Tore Samuelsen i dialog med DHLs Trond Ørjan Olsen.

NRK Sápmi og oppslag om optimisme og store investeringer i Porsanger

Onsdag plinget et team fra NRK Sápmi på og inviterte til et intervju om alle investeringene som skjer i Porsanger for tida. Mer enn en halv milliard investeres i ulike byggeprosjekter i Porsanger, og dette skaper mer engasjement, optimisme og fremtidstro. Det ga meg også anledning til å stikke innom Banak leir og få en liten omvisning på det nye ølbryggeriet i Porsanger. Jeg sier som rådmannen i Lebesby ville sagt om sin kommune; Det skjer mye bra i Porsanger! Vi har kreative gründere som vil mye :)

Hele saken kan du lese her.

NRK Sapmi ølbryggeri.jpg

Foto: NRK Sápmis Dan Robert Larsen lot seg imponere over ett av de nyeste tilskuddene til næringslivet, i Porsanger, microbryggeriet på Banak Leir, her representert ved Alf Emil Paulsen.

Storhallmessa 2017

Uka avsluttes med besøk på storhallmessa, og jeg anbefaler alle å ta turen innom. Støtt Porsanger Idrettslag og besøk de ulike utstillerne og ta turen innom messefesten lørdag kveld. Du finner mer informasjon om Storhallmessa 2017 på Facebooksida.

Pågående planarbeid og høringer

Porsanger kommune har flere forskrifter og reguleringplaner på høring, blant annet er det lagt ut nylige høringer på trafikksikkerhetsplan, reguleringsplan masseuttak Veines og reguleringsplan for Peder Sivertsens vei nord med frister henholdsvis 2., 20. og 18. juni. 

Sjekk ut de forskjellige prosjektene her. 

Neste uke

Neste uke er det 17. mai, og tradisjonen tro er det arrangement de fleste steder i kommunen. Programmet til arrangementene finner du her. Den årlige russefrokosten utgår, jeg har istedetfor invitert årets russ til pizza og en prat mandag kveld. Det gleder jeg meg masse til.

Lykke til med Storhallmessa i helga og feiring av nasjonaldagen på onsdag :)