A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
vanndialog-750x440

Referat fra høringsmøter i Vannområde Midt-Finnmark

Uke 22 og 23 ble det arrangert lokale høring- og innspillsmøter i de tre vannområdene som er en del av Vannområde Midt-Finnmark. Målgruppen fra møtene var interesseorganisasjoner, kommuner og andre interesserte. 

Presentasjoner fra Finnmark fylkeskommune (vannregionmyndighet) og vannområdekoordinator, samt innspill fra møtene, finnes nederst i saken.

Det kom inn mange gode innspill på møtene, og disse vil bli tatt med videre i utarbeidelsen av plandokumentene.
De som kom med innspill på møtene oppfordres likevel til å også sende inn disse innspillene skriftlig. På den måten sikrer vi at innspillet blir fulgt opp på best mulig måte, og at detaljer ikke har gått tapt i refereringen under møtene.
Høringsuttalelser, innspill og spørsmål kan sendes på mail til vannområdekoordinator (julianne.netteland@porsanger.kommune.no).

Møtene gjorde det også tydelig at arbeidet med å nå ut til lokale lag og foreninger ikke har vært godt nok. Hvis du vet om, eller selv er del av, en forening som kunne ha interesse av informasjon om og deltakelse i forvaltning av vannet vårt, så ta kontakt med vannområdekoordinator Julianne Netteland (julianne.netteland@porsanger.kommune.no).
Lokale lag og foreninger sitter på viktig lokalkunnskap som ikke kommer med i forvaltningsarbeidet uten deres innspill. 
Dette er også en god arena for lag og foreninger til å fronte saker knyttet til vann og miljø som er viktige for dem. 

Lokal høringskonferanse Finnmark fylkeskommune.pptx

Lokale høringsmøter Oppsummering.pptx

 

Tips en venn Skriv ut