A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Kommunevåpen Porsanger kommune

Kulturavdelinga informerer:

Samarbeid om "Den kulturelle spaserstokken"

Eldrerådet i Porsanger administrerer midler som er gitt til Den kulturelle spaserstokken i Porsanger, de søker lokale samsarbeidsparntnere for kulturopplevelser.

Eldrerådet ønsker å komme i kontakt med lokale kor, band eller artister som kan tenke seg å arrangere konserter i hele Porsanger.
Eldrerådet har et mål om å få arrangert inntil 8 konserter i løpet av høsten i kommune som er åpne for de eldre. De som påtar seg dette må sørge for å administrere hele arrangementet, det vil i de fleste tilfeller være aktuelt å samarbeide med lokale bygdelag eller lokale pensjonistforeninger.

Porsanger kommune vil i samarbeid med eldrerådet gå in å dekke kostnader til arrangementene, samt et honorar innenfor ordningens ramme.

Målet med Den kulturelle spaserstokken er:

  • å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre
  • å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk
  • å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet

Spørsmål kan rettes til eldrerådets leder Aina Hanssen tlf 400 61 113, eller Kultur og Oppvekstsjef Knut Johnny Johnsen tlf 975 98 021 e-post knut.johnny.johnsen@porsanger.kommune.no