Skolerute 2018/2019, Porsanger kommune

 

 

SKOLERUTE PORSANGERSKOLENE 2018/19

Måned

Dager

Fridager/start

August

10

Skolestart mandag 20.8

 

 

 

September

20

 

 

 

 

Oktober

18

Høstferie uke 40 fra og med mandag 1. til og med fredag 5.

 

 

 

November

22

 

 

 

 

Desember

14

Siste skoledag før jul torsdag 20.12

 

 

 

Sum høst

84

 

 

     

 

 

 

SKOLERUTE PORSANGERSKOLENE 2018/19

Måned

Dager

Fridager/start

Januar

21

Første skoledag etter jul torsdag 3.januar

 

 

Februar

15

Vinterferie uke 8 fra og med mandag 18. til og med fredag 22.

 

 

Mars

21

 

 

 

 

April

16

Siste skoledag før påske fredag 12.4

 

Første skoledag etter påske tirsdag 23.4

Mai

19

Fridag onsdag 1.mai, fredag 17.mai

 

Fridag torsdag 30.mai og fredag 31.mai

Juni

14

Fridag mandag 10.juni

 

Siste skoledag før sommer fredag 21.6

Sum vår

106

 

Skoleåret

190

 

SFO følger skoleruta, men har tilvenningsdag for 1. klasse i uke 33.

*planleggingsdager fastsettes lokalt.