A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Skolerute 2020-2021

Skoleruta for Porsanger kommune fastsettes med hjemmel i opplæringslovas § 2-2, 2. og 3. ledd:

”Opplæringa skal strekkje seg over minst 38 skoleveker innafor ei ramme på 45 sammanhengande veker i skoleåret.Kommunen gir forskrifter om skole og feriedagar i skoleåret for elevane. Forskrifta skal være tilpassa avvikling av nasjonale prøver."

Her finner du skolerute 2020-2021, klikk her!