Fylkesmannen i Troms og Finnmark stenger følgende snøskuterløyper i Porsanger kommune:

  • Hele løype 1 fra Olderfjord og nordover (inkludert løypeavstikkere)
  • Løype 2 fra løype 1 til Njárgajávri
  • Løypene som stenges er markert med rød strek i kartet (ingressbilde).

Motorferdselsforbudet gjelder fra og med 27. april og varer inntil videre.

Dispensasjoner opphevet

  • Alle dispensasjoner som er gitt med utgangspunkt i de delene av løypene som er stengt for motorferdsel, er nå midlertidig opphevet.
  • Det betyr at hvis dette midlertidige motorferdselsforbudet oppheves, er dispensasjonen gyldig igjen.

Sårbar rein og beitekrise
Det er på grunn av sårbar rein og beitekrisen at Fylkesmannen har vedtatt motorferdselforbud.

Beitekrisen gjør reinen svært sårbare for forstyrrelser. Simlene står nå i fare for å abortere dersom de forstyrres. Reinen må få ro til å beite på de få, gjenværende områdene med tilgjengelige beiter og hvor det er mulig å tilleggsfôre. Vi ber alle om å være varsomme og vise hensyn til reinen.

Les mer om dette her: - Alvorlig krise for reinsdyra

Les reinvettreglene her: Reinvettreglene på Fylkesmannens Facebookside