Hovedopptak

 

Porsanger kommune har et mangfoldig barnehagetilbud, som ivaretas av kommunale og private barnehager. Det praktiseres samordnet opptak i kommunale og private barnehager i Porsanger. Det kan søkes plass ved inntil 3 barnehager i prioritert rekkefølge, og det registreres en søknad for hvert enkelt barn.

Du har rett til å få barnehageplass fra august hvis barnet ditt fyller ett år senest innen utgangen av august det året du søker, og du har søkt før fristen for hovedopptaket har gått ut. Hvis barnet ditt er under ett år, kan du få tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet.

Søknadsskjema og vedtekter finnes på servicekontoret, eller i den aktuelle barnehage.

Søknadssjema blir publisert her seinere.

Barn som er tildelt barnehageplass frem til skolestart trenger ikke å søke på nytt. Dersom du er i tvil om dere har plass frem til skolestart, kontakt din barnehage. Barn som er tildelt 50 % plass må søke på nytt. Barn som ikke er tildelt plass under supplerende opptak siste barnehageår må sende inn ny søknad til årets hovedopptak.

Søknaden sendes til:

Søknader til hovedopptak for barnehager i Lakselv og omegn sendes:

Porsanger kommune
Kultur- og oppvekstavdelingen
Postboks 400 Rådhuset
9712 Lakselv

Søknad om plass i Billefjord sjøsamiske barnehage sendes direkte til:

Billefjord sjøsamiske barnehage, 9710 Indre Billefjord

Søknad om plass i KOS gårds- og familiebarnehage sendes direkte til:

KOS gårds- og familiebarnehage, Seljeslett 9713 Russenes.