Fylkesmannen stenger disse løypene med bakgrunn i at reindriften står i store utfordringer med beitekrisen. 

 

Sårbar rein og beitekrise
Det er på grunn av sårbar rein og beitekrisen at Fylkesmannen har vedtatt motorferdselforbud.

Beitekrisen gjør reinen svært sårbare for forstyrrelser. Simlene står nå i fare for å abortere dersom de forstyrres. Reinen må få ro til å beite på de få, gjenværende områdene med tilgjengelige beiter og hvor det er mulig å tilleggsfôre. Vi ber alle om å være varsomme og vise hensyn til reinen.

 

Les mer om dette her: - Alvorlig krise for reinsdyra

Les reinvettreglene her: Reinvettreglene på Fylkesmannens Facebookside