A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
samefolkets flagg

Kulturavdelinga orienterer.

Tilskudd til Samefolkets dag.

Frivillige lag og foreninger kan søke om tilskudd til arrangementer på Samefolkets dag den 6.februar 2015.

Frivillige lag og foreninger i Porsanger kommune kan nå søke tilskudd til arrangementer på Samefolkets dag.
Søknadsfrist: 30.01.15.

Dersom du ikke selv har anledning til å skrive ut søknadsskjema så kan du henvende deg til kommunens servicekontor på rådhuset, tlf. 78 46 00 00.

Søknadsskjemaet finner du ved å klikke her.

Søknaden sendes Porsanger kommune, Kultur- og oppvekstavdelingen, Rådhuset, 9712 LAKSELV.

 

Kultur- og oppvekstsjefen