A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Utlysning av midler til samisk språkutvikling

Porsanger kommune har satt av midler til samisk språkutvikling som tildeles etter søknad.

1. Formål
Det kan tildeles midler til tiltak som fremmer bruk av samisk språk i Porsanger. F.eks skilting på samisk, oversetting av materiale, samiskspråklige aktiviteter o.l.

2. Hvem kan søke
Lag, foreninger selskaper og kommunale virksomheter.

3. Søknad
Søknaden skal inneholde beskrivelse av tiltak med tilhørende kostnadsoverslag. Tildeling skjer i forhold til prosjekt og ikke til ordinær drift.

4. Rapportering og utbetaling
Tildelte midler utbetales på bakgrunn av rapport over tiltaket med tilhørende dokumentasjon av kostnadene. Rapporten og utbetalingsanmodning sendes kommunen innen 31.12.20

Søknad sendes: Porsanger kommune, Rådhuset, boks 400, 9712 Lakselv eller epost.

Søknadsfrist er 09.08.2020