Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Samisk som fremmedspråk : Innføringskurs 1

SAM-1031 20 stp

Samisk språk- og kultursenter starter samisk nybegynnerkurs våren 2021. Kurset er på 130 timer og har fokus på språkopplæring gjennom praktiske og muntlige aktiviteter.

Starter opp mandag 18 januar kl.09.00 på Samisk språk- og kultursenter i Lakselv.

Påmelding: Du søker opptak og registrerer deg ved UiT i Tromsø. Mer utfyllende informasjon lenger nede på siden. Send også mail med påmelding til samiskspraksenter@porsanger.kommune.no

Les om studietilbudet SAM-1031 her: https://uit.no/utdanning/emner/emne?p_document_id=565096

Kurset følger samme studieplan som innføringskurset ved UiT Norges Arktiske Universitet (SAM-1031 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1) slik at de som ønsker det, kan ta eksamen ved UiT.

Undervisningen tilbys i form av forelesninger, læringssti på nettet, øvelser og gruppearbeid.

Kurset er 4 dager i uka – mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i ukene 3 -7-10-15 -18  pluss 2 forberedende og 1 eksamensdag. Eksamensdato blir kunngjort senere.

Alt i alt 5 samlinger. Hver samling er fra kl. 09.00-14.00

Arbeidskrav: 3 skriftlige og 1 muntlig oppgave til fastsatte frister. Vurderes til bestått/ikke bestått. Arbeidskrav skal være godkjent minst 2 uker før eksamen.

Eksamensform: En femtimers skoleeksamen og en muntlig eksamen i inntil 20 minutter. Det gis en samlet vurdering, hvor den skriftlige delen teller 60 % og den muntlige delen 40 %.

Søking, registrering og opptak ved UiT Norges Arktiske Universitet:

Dersom du ønsker å ta eksamen og få tildelt studiepoeng (20 stp), må du være tatt opp som student ved UiT.Du søker elektronisk via Søknadsweb (lokalt opptak). Logg inn med bank-ID og trykk: Enkeltemner > Enkeltemner, bachelornivå > 9199 enkeltemner (ikke realfag). Søknadsfristen er 1. desember. Link: https://uit.no/utdanning/opptak

Ved semesterstart må du betale semesteravgift (625,- kr) og undervisnings- og eksamensmelde deg i SAM-1031 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1. Frist for å melde seg opp til eksamen er 1. februar. 

Sjekkliste for nye studenter finner du her: https://uit.no/utdanning/sjekkliste . For mer info send mail til samiskspraksenter@porsanger.kommune.no eller ring 92 20 56 04.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk