A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Lakselv barneskole[1]_500x281

Lakselv Barneskole inviterer.

Velkommen til Åpen dag, fredag 21.10.

Vi på skolen vår vil med dette invitere dere alle i Porsanger til "Åpen dag" på Lakselv Barenskole fredag den 21.10.2016 fra kl 09.00 til kl 12.00

Hvert år gjennomfører skolen vår Internasjonal uke. Dette er etterhvert blitt en årlig tradisjon som har vært ved skolen siden midten av 80-tallet. 
Denne temauka avsluttes med Åpen dag der skolen gjennom handling og engasjement viser solidaritet i praksis.
På "Åpen dag" fredag den 21.10 kan hele kommuen gjeste vår flotte skole. Inntektene fra salg går til årets TV-aksjon i regi av Røde Kors og til Mama Sara sitt hjelpeprosjekt for Masaifolket i Tanzania.

Elevene har stått på og alle klasser bidrar på sin måte denne dagen.
Det er kafeer, lotterier, sang, aktiviterer, det er masse forskjellig som skjer.

Gjennom denne temauka har elevene jobbet med forskjellige temaer.

1. klasse:      Barn i andre land, eventyr/fabler
2. klasse:     Urfolk: indianere og inuitter
3. klasse:     FN-dagen og FNs barnekonvensjon
4. klasse:     Miljøvern, forurensning av jord, vann og luft
5. klasse:     Nasjonale minoriteter i Norge
6. klasse:     Flyktninger, rasisme
7. klasse:     Det internasjonale urfolksamarbeidet.

Vi ber alle om å ta med mynter, ingen bankterminal finnes her.

Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen.

Hvis du vil vite mer om Mama Sara sitt arbeide, så kan du klikke her.

De som vil lese mer om årets tv-aksjon kan klikke her.