A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
STOR Porsangerbord_500x62

Kjære foreldre i alle Porsangers barnehager!

Vil du delta på kvensk språkreir?

Nord-Norge har en lang historie med norsk, samisk og kvensk språk og kultur. Dette mangfoldet har vært særlig sterkt i Porsanger, og er en svært spesiell arv for mange av oss. I dag er det kvenske språket i en utsatt situasjon. Småbarnsforeldre har hatt norsk som hjemmespråk og har ikke hatt mulighet til å tilegne seg de nødvendige kunnskaper i kvensk til å kunne formidle denne arven. Vi må derfor finne andre metoder for å lære barna kvensk og slik forsøke å hindre at språket dør ut.

Kvensk Institutt sammen med Porsanger kommune og Lakselv kvenforening inviterer familier til kvensk språkreir. Språkreir er en språkopplæringsmetode for familier som vil gi barna sine muligheten til å få en funksjonell tospråklighet i norsk og kvensk. Metoden er vel utprøvd og har vist seg å være den optimale måten å overføre kunnskaper i minoritetsspråk til de yngre generasjonene i alle språksamfunn.

I Porsanger har Kvensk institutt videreutviklet språkreirmetoden med Bærtua barnehage, Fagertun barnehage, Østernbotn naturbarnehage og Lakselv kvenforening.

Prosjektet har gjennomgått nå fra februar 2016. Vi skal fortsette med språkreiret fra september til desember to ganger per uke. I tillegg vil vi tilby også musikk- og teaterverksteder for barna. Barnehagepersonalet i de ulike barnehagene følger barna til språkreiret, og Kvensk Institutt har fått prosjektmidler som dekker alle kostnader til transport og materiell. Kvensk institutt arrangerer nybegynnerkurs i kvensk språk til de ansatte i barnehagene og de av foreldrene som er interessert i å tilegne seg grunnleggende kunnskaper i kvensk.

I første omgang er kvensk språkreir tenkt som et tilbud til de familiene som ønsker det og som på en eller annen måte føler tilhørighet til det kvenske språket og den kvenske kulturen. Etter hvert som kunnskapen om kvensk språk og kultur blir etablert hos de ansatte, er tanken at tilbudet skal utvides til å gjelde samtlige barnehagebarn i Porsanger, ved at metoden og verktøyene i språkreirprosjektet implementeres i det daglige arbeidet i barnehagene. Vil du ha mer informasjon om prosjektet, ta kontakt:

Anna-Kaisa Räisänen

e-post: anna-kaisa.raisanen@kvenskinstitutt.no

tel: 950 08 653

Hilde Skanke

e-post: hilde.skanke@kvenskinstitutt.no

tel: 465 48 870

påmeldingsskjema kvensk språkreir.pdf

 

Tips en venn Skriv ut