A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Sommer

Regionale dialogmøter om eldrereformen Leve hele livet

12. 07 2019

Fylkesmannen i Troms og Finnmark inviterer nå kommunene til regionale dialogmøter om eldrereformen Leve hele livet. I målgruppen for deltakelse på dialogmøtene er også frivilligsentraler, pensjonistforeninger, eldreråd og frivillige organisasjonen.

Barn

Akuttberedskap i barnevernet

Porsanger kommune informerer om

15. 04 2019

Porsanger kommune har i tråd med nasjonale krav iverksatt akuttberedskap i barnevernstjenesten.

Demensvennlig amfunn

Pårørendeskole for pårørende til personer med demens

Hukommelsesteamet starter opp

07. 11 2018
Varseltrekant

Hjemmetjenesten anmoder om strøing av uteområde

05. 11 2018

Hjemmetjenesten anmoder om at innbyggere som skal ha besøk av hjemmesykepleie og hjemmehjelp, sørger for at det strøs godt utenfor huset og langs eventuell adkomstvei til de kommer.

Det er svært glatt nå og de ønsker å forebygge uhell for både ansatte og innbyggere.

TryggEst

TryggEst

Vet du om sårbare voksne som utsettes for overgrep?

09. 10 2018

Porsanger kommune har satt varslingssystem for melding om overgrep på sårbare voksne i system.

TryggEst

Kick-off for TryggEst

02. 10 2018
Sprøyte

Influensavaksinering 2018

01. 10 2018

Årets influensavaksine er kommet og det er nå satt av datoer for vaksinering.

Demensvennlig amfunn

Demensvennlig samfunn - tilbud om opplæring til bedrifter

11. 05 2018

Som en oppfølging av kommunestyrevedtak om Porsanger som et demensvennlig samfunn, inviteres nå bedrifter til opplæring om demens.

Nordlys

Har du eller noen du kjenner fått kreft?

Kreftkoordinatortjeneste i Porsanger

07. 02 2018

Porsanger kommune kan nå i samarbeid med Kreftforeningen tilby kreftkoordinatortjeneste til sine innbyggere.