Porsanger kommune har institusjonsplasser på Porsanger helsetun og Solbrått aldershjem.
Sykeavdelingen har 22 langtidsplasser, 4 korttidsplasser og 2 sykestueplasser. Solbrått aldershjem har 10 institusjonsplasser.

Det er laget tjenestebeskrivelser. Tjenestene søkes via skjema til helse- og omsorgsavdelingen.

Kontaktinformasjon:

  • Avdelingssykepleier sykeavdelingen tlf. 93 23 27 98
  • Solbrått aldershjem styrer tlf. 78 46 43 21