A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Feiing og tilsyn i fritidsbolig og hytte

01.01.2016 trådte ny forskrift om Brannforebygging i kraft. Den er gjeldende for alle byggverk i Porsanger kommune.

Ihht §17 Feiing og Tilsyn med Fyringsanlegg er det nå lovpålagt med feiing og tilsyn i fritidsbolig/hytte/næringsbygg på lik linje som med bolighus i dag. På grunnlag av ny forskrift, vil det derfor bli feie og tilsynsavgift på fritidsbolig/hytte/næringsbygg. Som eier vil det være viktig at du stiller med bakkestige og takstige. Takstigen skal være montert i henhold til monteringsveiledningen. Stigene må være tilgjengelig og måket fri for snø under vinterfeing.

De som tidligere har søkt fritak på fritidsbolig/hytte vil få feie- og tilsynsavgift igjen. Det er bare de med plomberte skorsteiner/fyringsanlegg som har gyldig fritak fra avgiften.

I den nye forskriften stilles det samme krav til fritidsbolig/hytte som på bolighus i dag.  

Følgende krav til taksikringsutstyr gjelder: 

  • Røykvarsler og Slokkemiddel som i bolighus

Etter Brann og eksplosjonsvernlovens §6 Forebyggende sikringstiltak og vedlikehold:

  • Eier av byggverk, område, transportmiddel, produksjonsutstyr, annen innretning eller produkt plikter å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke.

Definisjon fyringsanlegg: Omfatter både ildstedet, røykkanalen (skorstein) og eventuelt matesystemet for brensel.

Feiing vinter

Feiing vinterstid i arktisk klima, kan være en utfordring. Det er derfor satt en nedre temperaturgrense. Fra minus 15 effektive kuldegrader og lavere, må feieren avslutte arbeidet. Dette på bakgrunn av at sikkerhets/verneutstyr fryser til og mister sin funksjon. Det kan derfor føre til at feieren ikke kommer på enkelte dager. De som blir berørt vil få nytt varsel.

Tips en venn Skriv ut