A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Tegning av bygg, byggesøknad, byggeveileder

Oppdatering av byggesakssiden

24. 10 2018

Nå er all informasjon oppdatert, med veiledere og nyttig og viktig informasjon til deg som skal bygge.

For noen tiltak må det sendes inn søknad med ansvarsrett, andre søknad uten ansvarsretter og enkelte mindre tiltak kan unntas fra saksbehandling. På disse sidene håper vi at du kan finne frem hvilke søknadsform som må til for ditt tiltak. 

Det kreves tillatelse etter plan- og bygningsloven både ved nybygg, tilbygg og påbygg, samt større endringer og reparasjoner. Det må søkes om tillatelse for en rekke andre arbeider f.eks. fasadeendring, riving og oppfyllings- og gravearbeider. Tillatelse er også nødvendig ved endret bruk av hele eller deler av en bygning, f.eks. fra bolig til kontor.

Den samiske siden vil bli oppdatert i løpet av kort tid. 

Adresseringsprosjekt, Veinavn, adresser

Vegadresser er viktig og nå er kommunen i gang med arbeidet

26. 04 2018

Camilla Vonheim ved Utviklingsavdelingen er porsjektleder og sammen med navnekomiten er man kommet i gang med prosjektet. Komiteen består av Sigvald Persen, Hilde Skanke, Idar langmyr, Arvid petterson og Maguns Gjøvik Martinesen. De skal besøke mange plasser fremover hvor de vil kjøre folkemøter. 

 

Timebestilling byggesak, plansak, oppmåling, landbruk, jordbruk

Timebestilling ved utviklingsavdelingen

04. 03 2018

Nå kan du booke din time på nettstedet til Porsanger kommune. Det er mange av våre innbyggere som bruker denne løsningen i dag og det gjør at saksbehandlerne kan veilede innbyggerne mer effektivt og konkret i forhold til sakene deres. 

Logo til Porsanger brann og redning

Feiing av hytter og fritidsboliger

25. 10 2017

Porsanger kommune gjennomfører tilsyn og feiing av hytter og fritidseiendommer i løpet av høsten 2017.

Paragraf

Forskrift om gebyrregulativ

02. 10 2017

Varsler med dette om igangsetting av arbeidet med forskrift.

Søppelbil

Renovasjon mai og juni

03. 05 2017

Mai og juni er måneder med en del beveglige hellidager og i den forbindelse vil en del ruter bli innstillt.

Søppelbil

Miljøruten 2017

26. 04 2017

I uke 17 og 18 kjører vi vårens miljørute. Miljøruten er et tilbud til distriktene hvor husholdninger gratis kan levere farlig avfall, EE-avfall og hvitevarer (NB! Hvitevarer koster 150 kr i frakt pr. enhet og vi tar forbehold om plassbegrensning på bil). Glass og metallemballasje kan også leveres på denne ruten.

Kommunevåpen Porsanger kommune

Fritidseiendommer og spørsmål vedrørende tilsyn og feiing.

05. 04 2017

Temaet avgift for feiing og tilsyn vedr. fritidseiendommer opptar mange for tiden. Deler av spørsmålene publikum stiller besvares på sidene til DSB, se vedlagte link: https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/ofte-stilte-sporsmal-til-forskrift-om-brannforebygging/#-17-feiing-og-tilsyn-med-fyringsanlegg

Logo til Porsanger brann og redning

Porsanger brann og redning informerer

informasjon om servicereklæring

03. 04 2017

I denne serviceerklæringen vil du finne informasjon om hvilke tjenester feiervesenet kan tilby, både de lovbestemte tjenestene, øvrige tilleggstjenester og hva feiervesenet forventer av deg for å kunne utføre disse tjenestene.

Logo til Porsanger brann og redning

Porsanger brann og redning trenger tilkallingsvikarer til deltidsstilling - brannberedskap

03. 04 2017

Porsanger brann og redning har behov for inntil 2 tilkallingsvikarer i deltidsmannskapet brann.