A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Lakselv sentrum, boligfelt

Vårt nye kommunenummer fra 2020 blir 5436

05. 12 2019

100 millioner endringer i matrikkelen før nyttår og kommunen vil ha nedetid på systemet grunnet oppdatering. Ved årsskiftet 2019-2020 er 311 kommuner involvert i endringer som følger av kommune- og regionreformen, Porsanger kommune er en av dem. Porsanger blir del av Troms og Finnmark fylke. Kommunen vil som følge av dette få tildelt nytt kommunenummer. Vil kommunereformen påvirke meg som innbygger i Porsanger?

Offentlig ettersyn av utbyggingsavtale for Kirkegårdsveien boligområde

Porsanger kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med SRP utvikling AS

07. 06 2019
Illustrasjon eiendomsskatt

Utskriving av eiendomsskatt for 2019

Kunngjøring

28. 02 2019

Porsanger kommune har i medhold av eiendomsskattelovens §2 og 3 foretatt utskriving av eiendomsskatt i Porsanger kommune for 2019. Utskriving gjelder alle bygg og eiendommer i kommunen. For mer informasjon om utskrivingen se faktaside om eiendomsskatt på vår hjemmeside.

Feier på taket, illustrasjon

Informasjon om stålskorstein

20. 02 2019

Porsanger kommune ved feiertjenesten har i den senere tid fått flere henvendelser vedrørende feing av stålskorsteiner.

Tegning av bygg, byggesøknad, byggeveileder

Oppdatering av byggesakssiden

24. 10 2018

Nå er all informasjon oppdatert, med veiledere og nyttig og viktig informasjon til deg som skal bygge.

For noen tiltak må det sendes inn søknad med ansvarsrett, andre søknad uten ansvarsretter og enkelte mindre tiltak kan unntas fra saksbehandling. På disse sidene håper vi at du kan finne frem hvilke søknadsform som må til for ditt tiltak. 

Det kreves tillatelse etter plan- og bygningsloven både ved nybygg, tilbygg og påbygg, samt større endringer og reparasjoner. Det må søkes om tillatelse for en rekke andre arbeider f.eks. fasadeendring, riving og oppfyllings- og gravearbeider. Tillatelse er også nødvendig ved endret bruk av hele eller deler av en bygning, f.eks. fra bolig til kontor.

Den samiske siden vil bli oppdatert i løpet av kort tid. 

Adresseringsprosjekt, Veinavn, adresser

Vegadresser er viktig og nå er kommunen i gang med arbeidet

26. 04 2018

Camilla Vonheim ved Utviklingsavdelingen er porsjektleder og sammen med navnekomiten er man kommet i gang med prosjektet. Komiteen består av Sigvald Persen, Hilde Skanke, Idar langmyr, Arvid petterson og Maguns Gjøvik Martinesen. De skal besøke mange plasser fremover hvor de vil kjøre folkemøter. 

 

Timebestilling byggesak, plansak, oppmåling, landbruk, jordbruk

Timebestilling ved utviklingsavdelingen

04. 03 2018

Nå kan du booke din time på nettstedet til Porsanger kommune. Det er mange av våre innbyggere som bruker denne løsningen i dag og det gjør at saksbehandlerne kan veilede innbyggerne mer effektivt og konkret i forhold til sakene deres. 

Logo til Porsanger brann og redning

Feiing av hytter og fritidsboliger

25. 10 2017

Porsanger kommune gjennomfører tilsyn og feiing av hytter og fritidseiendommer i løpet av høsten 2017.

Paragraf

Forskrift om gebyrregulativ

02. 10 2017

Varsler med dette om igangsetting av arbeidet med forskrift.

Søppelbil

Renovasjon mai og juni

03. 05 2017

Mai og juni er måneder med en del beveglige hellidager og i den forbindelse vil en del ruter bli innstillt.