A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Byggesak

Kontakt oss

Saksbehandlere på byggesakskontoret er tilgjengelige på telefon på mandag - torsdag kl 10.00 - 14.00. Telefon sentralbord: 78 46 00 00. Send gjerne spørsmål pr e-post.  Det kan forventes svar i løpet av 5 arbeidsdager.

Forhåndskonferanse

En forhåndskonferanse er et formalisert møte mellom deg som tiltakshaver (tiltakshaver = byggherre/du som skal bygge) og kommunens saksbehandler. Firmaet du velger som ansvarlig søker bør delta i møtet i de tilfeller søknaden må innsendes av en ansvarlig søker. Hensikten med møtet er en gjennomgang av et byggeprosjekt du planlegger for å avklare hvilke offentlige rammer og forutsetninger som gjelder. Møtet skal gjennomføres før innsending av søknad om tiltak. For at du skal få best mulig utbytte av det bør det gjennomføres i en tidlig fase av planleggingen og prosjekteringen.

Bestemmelsene om foråndskonferanse finner du i plan- og bygningsloven (PBL) § 21-1 og
byggesaksforskriften (SAK10) § 6-1 .

Byggeprosjekter uten å søke

Du kan sette i gang en rekke prosjekter uten å søke. Forenkling av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar. Du må selv sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket.

Prøv veiviserne:

Nabovarsel

Dispensasjoner

Tips en venn Skriv ut