A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Logo til Porsanger brann og redning

Feiing av hytter og fritidsboliger

Porsanger kommune gjennomfører tilsyn og feiing av hytter og fritidseiendommer i løpet av høsten 2017.

Forebyggende avdeling i Porsanger brann og redning erfarer så langt at svært mange ikke gir tilbakemelding på utsendt varsel om tilsyn og feiing. For at tjenesten skal bli så effektiv som mulig er det avgjørende at publikum svarer så raskt som mulig på linken som meldingen henviser til. Ved unnlatelse av svar - legges det til grunn at eier ikke ønsker utført tjenste.

Porsanger kommune oppforder alle eiere av hytter og fritidsboliger til å benytte seg av tjenesten - da dette er et krav fra 1.1.2016.