A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Feier på taket, illustrasjon

Informasjon om stålskorstein

Porsanger kommune ved feiertjenesten har i den senere tid fått flere henvendelser vedrørende feing av stålskorsteiner.

De fleste henvendelsene som er kommet inn går ut på skorstein som publikum mener er vedlikeholdsfrie og oppfattelsen er at det ikke trenges å feies.
 
Porsanger kommune ønsker å informere hva som er gjort i forbindelse med henvendelsene og hva som er gjeldende.
Porsanger brann og redning ved forebyggende avdeling har tatt kontakt med fire produsenter av de mest solgte stålskorsteinene i Porsanger, hvor følgende spørsmål ble stilt:
  1. Har dere en skorstein i dag som ikke krever feiing og eventuelt dokumentasjon på dette hvis det medfører riktighet.
  2. Har dere noen gang hatt en skorstein som ikke krever feiing.
 
Følgende svar ble gitt av produsentene:
De har ikke eller aldri produsert en skorstein som ikke trenger feiing, samt at det medfører økt brannrisiko hvis feiing unnlates. Det må også benyttes riktig utstyr for å feie stålskorstein. Det kan ikke nyttes en stålkost da denne ødelegger skorsteinen. 
 
Til informasjon har feiertjenesten ved Porsanger kommune egne spesialkoster for feiing av disse skorsteinene. 
 
Med dette som bakgrunn har det kommet oppfølgningsspørsmål fra publikum om fritak for feiing av fritidsboliger. Kriteriene for fritak er enten å fjerne ovnen eller plombere skorstein. Lite bruk av fritidsboligen er ikke fritaksgrunnlag.