A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Kommunen informerer

Oppdatert informasjon flom Porsanger

Elvene i Porsanger er fortsatt flomstore! Vi ber om at det vises hensyn og at ferdsel i flomutsatte områder unngås. 

 

Lakselva har onsdag kveld en vannføring på 172 m3/s i Skoganvarre, noe som er 13m3/s mer enn en middelflom (159). I Lombola i Stabburselva er det en vannføring på 146 m3/s noe som er lavere enn en middelflom(207). Flomtoppen for Stabburselva og Lakselva er nok passert og elva er på tur ned i størrelse.  Pr. 11.06.20 klokken 1930. 

 

Oppdatert informasjon ferdsel 

Ferselsforbud Klemetstadveien ved Pahanmukka(det er vasket ut masser, og det er innført ferdeselforbud i området!) 

E6 Lakselv - Karasjok er åpnet. Følg 175.no for endringer. 

Gagga-, Klemetstad-, Skoganvarre- og Sangovannsveien er åpnet pr. 11.06.20.  

Alle hengebruer har fortsatt ferdeselforbud pr. 11.06.20 klokken 1930. 

Skal du ut med båt i fjorden vil vi opplyse om at det er observert mye flytende objekter som f.eks trær, kaffekanner, og lignende! 

 

Kokeanmodning kun for Skoganvarre og Billefjord vannverk 

Det ble først sendt ut melding uten Skoganvarre vannverk i teksten. Meldingen gjelder Skoganvarre vannverk. 

Tidligere melding om Billefjord vannverk gjelder også. 

 

Hva gjør kommunen? 

Kommunen følger situasjonen og har dialog med NVE. Porsanger kommune har befart ulike områder og fått råd fra NVE. Slik situasjonen er nå vurderes det som lavere risiko for ny flomtopp. Vær ekstra obs ved små smale bekker/elver. 

 

Hva kan du gjøre? 

Les HER. 

Ved fare for liv og helse kontakt nødetatene. 

 

Mer informasjon

Fylkesmannen har laget utdypende informasjon om hvordan man skal forberede seg på flom på sin hjemmeside. 

Artikkelen finner du her: Forbered deg!

 

Flomvettregler

Finner du her.