A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Timebestilling hos PK saksbehandlere

Timebestilling - kontakt med våre saksbehandlere

Grunnet koronautbruddet vil du ikke fysisk kunne få kontakt med våre saksbehandlere. Vi ønsker likevel å opprettholde muligheten for deg som innbygger til å få veiledning og oppfølging. Den muligheten du som innbygger nå har er via nettmøte eller via telefon. De områder hvor du kan bestille timer hos våre saksbehandlere finner du i linken for timebestilling. 

Under timebestillingen har du mulighet til å velge:

  • Fagområde (F.eks byggesak)
  • Saksbehandler
  • Dato og klokkeslett
  • Beskrivelse av hva saken gjelder er viktig slik at saksbehandler kan forberede seg til å gi deg best mulig veiledning.
  • Har du et saksnummer ber vi om at du oppgir denne
  • Dere kan velge mellom nettmøte (Teams) eller telefonmøte. 

Når du har fullført bestillingen vil du få en bekreftelse på din e-post.

Klikk her for timebestilling!

Har du ikke mulighet til å bestille møte via nett kan du kontakt vårt servicetorg på telefon 78 46 00 00 som da vil kunne veilede deg.