A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Gamme

Gammen

Samisk språk- og kultursenter har en gamme utenfor kurssenteret i Lakselv.

Tanken er at innbyggerne i Porsanger, kommunale etater, skoler, barnehager, lag og foreninger skal ha et alternativt sted hvor de kan legge noe av sin daglige aktivitet.

Kommunale etater, barnehager og skoler kan bruke gammen vederlagsfritt. Øvrige brukere må betale.
Vi vil på denne måten oppfordre de ovenfornevnte til aktiv bruk av gammen. Ta kontakt!

Retningslinjer for bruk av gammen finner du her

Bruk gammen!