A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Samiske dialekter i Porsanger

15. 11 2016

Porsanger kommune ved samisk språkkonsulent har i 2014 hatt et prosjekt med Steinar Nilsen for å kartlegge samiske dialekt varianter i Porsanger.  

Prosjektet ble ferdigstilt i 2015 og her kan du lese rapporten.

 

Rapporten kan du også lese på Samisk språk- og kultursenter på Pias.

Vekster

15. 11 2016

Samisk språk- og kultursenter har utarbeidet et hefte om vekster.

Her finnes bilder og informasjon om tradisjonelle medisinvekster som finnes i Porsanger. I heftet fremgår det hvordan de forskjellige vekstene kan brukes i matlaging og som medisin.

Šattut-heftet kan bestilles fra Samisk språk- og kultursenter i Lakselv.

Sommersalmer på samisk

15. 11 2016

Samisk språk- og kultursenter har laget et hefte med sommersalmer. Heftet kan lånes på biblioteket i Lakselv og på bokbussen.