Administrasjon kultur og oppvekst

Skoler / SFO / kommunale barnehager

Kulturskolen

  • Kulturskolen tlf. 97 11 20 67 (ansatte) og tlf. 93 28 14 46 (rektor)

Nærmere presentasjon av skoler, barnehager, oppvekstsentre og SFO finner du under menyvalget Barn og Utdanning.