Utviklingsavdelingen har ansvar for samfunns- og næringsutvikling i Porsanger. Avdelingen består av flere forskjellige fagfelt som jobber ut mot publikum og næringsliv.  Avdelingen ledes av Utviklingsleder Kjell Magne Rasmussen og stillingen er en del av rådmannens ledergruppe.

Avdelingens fagområder:

  • Næringsutvikling ut mot kommunens næringsliv og grûndere. 
  • Jordbruk, hvor det jobbes med rådgivning og utvikling i landbruket.
  • Natur- og miljøforvaltning, som ivaretar Porsangers miljø og vakre natur. 
  • Byggesak, behandling av søknader om byggetillatelse, samt sikrer god byggeskikk.
  • Oppmåling, kommunen er lokal matrikkelstyresmakt og har ansvaret for å utføre oppmålingsforretninger og føre matrikkelen i kommunen. 
  • Plan, hvor det legges til rette for samfunnsutvikling og et godt planverk for kommunens arealer.

Finn ansatt - Skriv i søkefelt "Utviklingsavdelingen" Så vil de ansatte vises.