A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Stabsavdelingen

Stabsavdelingen har ansvar for sekretariats- og informasjonstjenestene og lønns- og personalfunksjonene i kommunen. Dette omfatter blant annet offentlig servicekontor, bibliotek og lønns- og personalkontor. Kommunens IT-tjenester er også underlagt denne avdelingen. I tillegg er Samisk språk- og kultursenter og samisk språkkonsulent administrativt underlagt administrasjonsavdelingen.

Stabslederer en del av rådmannens ledergruppe, og har det overordnede ansvaret for følgende enheter og ansatte:

Sentraladministrasjon har ansvaret for sekreteriatsfunksjon for ordfører, rådmann og politisk ledelse.

Offentlig servicekontor er Porsanger kommunes sentralbord og er kontaktpunktet mot innbyggere og næringsliv. Servicekontoret har ansvaret for postfordelig, arkiv og gir informasjon til våre innbyggere.

Biblioteket låner ut bøker til barn og voksne.

Lønns- og personalavdeling ivaretar arbeidsgiverpolitiske utviklingsoppgaver og rådgiving innen personalpolitiske problemstillinger. Her ivaretas også funksjonene IA, HMS og sykefravær. Lønnsavdelingen har det faglige ansvaret for registrering og lønnskjøring for kommunens ansatte.

IT drifter og vedlikeholder kommunens dataanlegg. 

Samisk språk- og kultursenter bruker, synliggjør og formidler samisk språk og kultur til barn, unge og voksne.

Samisk språkkonsulent: