A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Tj沥mile i Skoganvarre

Liv i gamle tradisjoner

Tjæremila

I Skoganvarre har det vært brent tjære siden 1700-tallet. Tjæren ble brukt på båter, redskaper, sleder og bygninger. Overskuddet ble solgt til folk på kysten. Man regnet med at et hestelass eller en favn fedig kløyvde røtter ga ei tønne tjære (ca. 120 liter). På forsommeren kan duften av fersk tjære fremdeles spre seg over Skoganvarre.
Tjærebrenning og salg av tjære har vært et viktig næringsgrunnlag for befolkninga i Finnmark. Også under 2. verdenskrig var salg av tjære en viktig inntektskilde for familier som fremdeles drev med tjærebrenning.

Tjæremile i Skoganvarre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dag drives det ei tjæremile i Skoganvarre av Sverre Opdahl og hver vår brennes det tjære i Skoganvarre. Det er ellers få som holder i hevd den gamle tradisjonen.

Prosessen med tjæremila starter allerede et år før brenningen. På sommeren året før flekkes never av bjørketrær som legges i press over vinteren. Om sommeren og høsten velges tyrirøttene ut og brytes opp før frost og tele kommer. Tyrirøtter er gamle fururøtter hvor ytterveden har begynt å råtne. Vinteren brukes til å samle inn tyrirøttene. Tidligere foregikk innsamlingen med hest, men i dag er det snøscooteren som drar lasset. I løpet av vinteren og våren hugges røttene opp til vedskier.

tjremile 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Selve tjæremila består av ei grop i en bakkehelling, med et utbygd brøst av stokker. Bunnen i mila er traktformet. Midt i gropa er det et avtappingshull og under brøstet går det et avtappingsrør. I avtappingshullet blir det satt en milestang, slik at det ikke faller rusk i avtappingsrøret og forurenser tjæra. Denne trekkes opp etter hvert som mila brenner ned. Milebunnen dekkes med bjørkenever før vedskiene av tyrirøttene stables opp. Småved legges innerst og lengre vedskier ytterst. Til slutt skal det være en halvkuleformet haug av vedskier som dekkes av torv. Mens prosessen pågår må det holdes vakt både dag og natt. Det kan ta 2 døgn før mila er brent ned.

Tjæra kommer renner ut

 

 

 

 

 

 

 

 

Under veis må tjæra tappes. Dette skjer ved at pluggen i avtappingsrøret blir tatt ut og sort, fet og tykk tjære renner ut i bøtter og spann. Luktene som følger med minner om båt, sommer og sjø.